Veel kritiek op nieuwe site NS

Internetters die gebruik maken van Netscape of een andere alternatieve browser blijven daardoor in de kou staan, zo klagen verschillende lezers van WebWereld. Gebruikers van ‘alternatieve’ browsers komen de site niet op en krijgen het advies om Internet Explorer te downloaden. Alleen mensen die Internet Explorer 4 of hoger (voor de Mac: IE 5 of hoger) hebben, krijgen toegang tot de site.

De nieuwe vormgeving van de NS-site zou met name een probleem zijn voor blinden. Die maken vaak gebruik van een tekstbrowser om over het web te surfen. Door de nieuwe vormgeving is de site voor hen niet meer bereikbaar.

Niet alleen blinden lijken hinder te ondervinden van de nieuwe site, ook anderen hebben er problemen mee. “[De site] zit zo vol javascript dat er geen reis mee te plannen is”, klaagt een deelnemer aan een discussie in de nieuwsgroep nl.comp.os.linux.discussie. Boze treinreizigers roepen in dezelfde nieuwsgroep op om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Spoorwegen.

De Nederlandse Spoorwegen waren niet bereikbaar voor commentaar.