Toch nog Big Brother Award voor Donner

Vorig jaar speculeerde Lodewijk Asscher, jurylid van de Big Brother Awards, al over een oeuvreprijs voor Donner en dit jaar kreeg de minister `m. En dat terwijl Donner officieel niet eens was genomineerd voor een Big Brother Award, een jaarlijkse prijs voor personen, bedrijven en overheden die de privacy schenden.

Publicist Pieter Hilhorst die de uitreiking van de Big Brother Awards aan elkaar praatte, somde een groot aantal redenen op waarom Donner ook dit jaar weer in aanmerking kwam voor een onderscheiding. “Donner wil nog meer aftappen en observeren, terwijl Nederland al een tapparadijs is. In Nederland wordt 120 keer zoveel afgetapt als in de Verenigde Staten.”

Hilhorst gooide de prijs voor de niet bij de prijsuitreiking aanwezige Donner – een beeldje van een baby – zelf maar vast weg. “Op die manier voorkomen we dat hij via het vuilnis bij Peter R. de Vries terechtkomt”, grapte de presentator van de avond.

Behalve Donner kreeg ook Eurocommissaris Frits Bolkestein een Big Brother Award. Bolkestein had de onderscheiding te danken aan het opschorten van Europese privacywetgeving om zo de overdracht van passagiersgegevens aan de VS mogelijk te maken. De VS krijgen daardoor informatie over iedereen die vanuit de EU naar Amerika vliegt.

Jurylid Lodewijk Asscher (jurist en fractievoorzitter van de Amsterdamse PvdA) hekelde de VVD’er Bolkestein wegens het `verkwanselen van Europese grondrechten’. “Het is misschien best logisch vanuit Amerikaans standpunt dat ze informatie willen over de mensen die naar de VS vliegen, maar de Europese regels verbieden het verstrekken van dergelijke gegevens. Die regels zijn niet voor niets democratisch vastgelegd.”

Onschuldig

Het voorstel om internet- en telecomaanbieders te verplichten om van alle Europeanen zogeheten verkeersgegevens op te slaan, kreeg een Big Brother Award in de categorie voorstellen.

“Dat voorstel is een fundamentele omkering van het idee dat elke burger onschuldig is tot het tegendeel is bewezen”, meent jurylid en publiciste Karin Spaink. “Straks wordt bijgehouden wie je belt, welke webpagina’s je bezoekt en wat voor e-mails je ontvangt. Helaas is dit voorstel medio volgend jaar al een feit.”

Andere winnaars van een Big Brother Award waren het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en Digidoor. Het CWI had zich de woede van de privacybeschermers op de hals gehaald omdat personeel van het centrum heimelijk het internetgebruik van werkzoekenden bleek te volgen. Daarnaast bleek het CWI de persoonlijke gegevens van werkzoekenden op internet te plaatsen.

Digidoor is een project van scholen in Almere waarbij gegevens van basisschoolleerlingen in een digitaal bestand worden verzameld. Het bestand bevat veel gevoelige informatie over leerlingen en is te benaderen vanaf het internet.