CBP en OPTA gaan spam samen aanpakken

De voorzitters van de twee toezichthouders hebben op 19 oktober hun handtekening gezet onder afspraken over de samenwerking. De twee organisaties zullen elkaar informeren en bijstaan, zo meldt het CBP op zijn site.

Met de afspraken voldoen de OPTA en het CBP aan de wens van de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken die hadden aangedrongen op samenwerking tussen de twee colleges.

Sinds 19 mei is het versturen van spam aan particulieren verboden in Nederland. De OPTA is belast met de naleving van dit spamverbod. De telecomwaakhond kan boetes uitdelen aan Nederlandse spammers.

De OPTA en het CBP zijn van plan ook bij andere zaken samen te werken. Het gaat daarbij om onderwerpen uit de Telecommunicatiewet die betrekking hebben op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (zoals nummeridentificatie, het gebruik van locatiegegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens voor telefoongidsen).