Theo van Gogh publiceert geheime LPF-analyse

De interne evaluatie vormt de laatste dagen de zoveelste splijtzwam in de LPF. Fractieleider Wijnschenk besloot de persoonlijk medewerker die het betreffende document onder de fractieleden had verspreid, te ontslaan. Daarop kondigde kamerlid Winny de Jong dat ze uit de fractie zou stappen – een besluit waarop ze inmiddels weer is teruggekomen.

De analyse die Wijnschenk geheim wilde houden, dook donderdagavond ook op internet op. Columnist Theo van Gogh kreeg het bestand toegemaild en zette het op zijn site.

Wie de evaluatie naar Van Gogh heeft gestuurd, is onduidelijk. De geheimzinnige informant noemt zichzelf `Revox’. “Helaas kan ik mij niet bekend maken aan je, aangezien dit niet handig zou zijn voor mijn positie binnen de LPF”, zo schrijft `Revox’ in een begeleidende e-mail aan Van Gogh.

Bokswedstrijd

De evaluatie (`Verslag van een bokswedstrijd’) bevat weinig nieuws, maar geeft wel een onthutsend beeld van de voorbereiding van de algemene beschouwingen door de LPF.

Organisatorisch blijkt de fractie chaotisch: “Dag twee begint met een fractievergadering, maar lang niet iedereen blijkt hiervan op de hoogte te zijn. Negen kamerleden zijn als gevolg hiervan afwezig.”

In de concept-speech voor de tweede dag van de algemene beschouwingen duikt opeens een plan op om de zogeheten verlofknip te schrappen, terwijl de LPF eerder juist had gepleit voor uitbreiding daarvan.

“De ingehuurde speechwriter wijst Wijnschenk en Hoogendijk er zelf op, de vaste medewerkers mobiliseren hun kamerleden om het voorstel tegen te houden. De beleidsmedewerker financiën ontdekt bovendien dat er een gat van zo’n driehonderd miljoen euro in het plan zit.”

Kopiëren

Ook de verhoudingen zijn allesbehalve goed. “De contactpersoon van de werkgroep wordt door Wijnschenk, Palm en Eerdmans gedurende deze dag enkele malen uitgefoeterd vanwege het gebrek aan input vanuit de werkgroep op de schriftelijke antwoorden van de regering.”

En: “Als Winny de Jong vraagt om inzage in de moties krijgt zij te horen dat ze ze maar zelf moet gaan kopiëren. Janssen van Raaij wil graag weten of het mogelijk is de moties te amenderen. Dit blijkt niet mogelijk, waarop Janssen van Raaij de fractievergadering verlaat.”

Ook is er kritiek op Ferry Hoogendijk, die voor een belangrijk deel verantwoordelijk wordt gehouden voor het slechte optreden van de LPF bij de algemene beschouwingen. “De vraag moet ook gesteld worden waarom Harry Wijnschenk feitelijk alleen bouwde op de input van Hoogendijk.”