Spammer veroordeeld voor adressendiefstal

Het Rotterdamse bedrijf, NTS, had adressen gekopieerd uit E-mailgids.com, een digitaal adresboek waarin de e-mailadressen van meer dan honderdduizend Nederlanders staan. Volgens de exploitant van de e-mailgids, Netwise Publications, handelde NTS daarmee in strijd met de algemene voorwaarden.

De Rotterdamse rechtbank geeft Netwise Publications (onder meer uitgever van PC-Active en Compukids) daarin gelijk. De uitgever belooft de gebruikers van de e-mailgids dat hun gegevens niet voor ongevraagde commerciële e-mail (spam) gebruikt zullen worden.

Tijdens de rechtszaak betoogde NTS dat het niet op de hoogte was van de algemene voorwaarden van E-mailgids.com. NTS had de e-mailadressen naar eigen zeggen kunnen kopiëren zonder de algemene voorwaarden te hoeven lezen.

Vernietigen

De rechter vindt dat onaannemelijk. NTS moet daarom alle in september verzamelde adressen van E-mailgids.com binnen één week vernietigen op straffe van een dwangsom van 2500 euro per dag. Ook mag NTS voortaan geen e-mailadressen meer overnemen uit de E-mailgids. Doet NTS dat toch, dan moet het een dwangsom van 435 euro per overtreding betalen.

“Het is een belangwekkend vonnis”, meent Wammes Witkop van Netwise Publications. “De uitspraak betekent dat spammers geen e-mailadressen mogen ‘oogsten’ van sites die dat in hun algemene voorwaarden verbieden.”

Het is onduidelijk of NTS inmiddels aan de opdracht van de rechter gehoor heeft gegeven. Witkop: “NTS heeft nog altijd niet het bewijs geleverd dat ze onze adressen uit hun database hebben verwijderd. We hadden voorgesteld om hun adressenbestand naast dat van ons te leggen, maar dat wilden ze niet omdat ze bang waren dat wij hun e-mailadressen zouden stelen. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten, zal ik maar zeggen.”

2 miljoen

Netwise wil nu bijna 2 miljoen van NTS. Dat bedrag heeft betrekking op de 4.095 ongewenste reclameberichten die verzonden zijn naar de controleadressen, waarvan de makers van E-mailgids.com kunnen bewijzen dat zij nergens anders dan op hun website te vinden zijn, zo stelt het bedrijf.

Of Netwise Publications de 2 miljoen krijgt, valt te betwijfelen. Pas als duidelijk is dat NTS zich nog steeds misdraagt, maakt de uitgever aanspraak op (een deel van) de dwangsom (maximaal 100.000 euro). Wel is NTS veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Witkop meent echter dat Netwise Publications wel degelijk recht heeft op de 2 miljoen euro. “In het vonnis staat dat NTS gebonden is aan onze voorwaarden. En daar staat duizend gulden moet worden betaald voor elk spambericht. Omdat er 4095 ongewenste reclameberichten zijn verzonden naar onze controleadressen, komen we uit op bijna 2 miljoen euro.”

Meer informatie is te vinden op de site van E-mailgids.com.