Rita Verdonk en Sony ‘winnen’ Big Brother Award

Verdonk kreeg zaterdag een Big Brother Award omdat Nederland informatie over asielzoekers heeft toegespeeld aan de Congolese immigratieautoriteiten. Een ‘concreet geval van privacymisbruik’, oordeelde ict-journalist Arjan Dasselaar, die dit jaar in de jury van de Big Brother Awards zat. “Dat is potentieel levensbedreigende informatie.”

Dasselaar, die naar eigen zeggen door zijn werk voor het weekblad Elsevier automatisch lid is van de Rita Verdonk-fanclub, vond het vreemd dat de affaire geen politieke consequenties heeft gehad voor Verdonk.

“Het is jammer dat we niet ook de Pinokkio-prijs uitdelen, want Verdonk heeft voortdurend ontkend dat er informatie is verstrekt aan de landen van herkomst”, aldus Dasselaar. “Ik ben nu waarschijnlijk wel mijn lidmaatschap van de fanclub kwijt.”

Sony

Sony kreeg bij de uitreiking van de Big Brother Awards op zijn kop vanwege de rootkit-software op 2,6 miljoen cd’s van het bedrijf. De software werd geïnstalleerd op de computers van mensen die een dergelijke cd op hun pc afspeelden. “Vervolgens registreerde de software het luistergedrag en stuurde deze informatie door”, verklaarde jurylid Christiaan Alberdingk Thijm (advocaat). “Ook bracht de rootkit vernielingen aan in de computer.”

Bij Sony BMG was er volgens Alberdingk Thijm sprake van ‘vlek op vlek’. Zo bleek een patch (reparatiesoftware) die Sony voor het probleem uitbracht, opnieuw inbreuk te maken op de privacy van de gebruiker.

Het Sony-debacle was voor Alberdingk Thijm een nieuw bewijs dat de entertainmentindustrie terughoudend moet zijn met het gebruik van digital rights management (drm) software. “Het gaat steeds vaker mis met deze techniek.”

‘We schamen ons’

Opmerkelijk was dat dit jaar één van de prijswinnaars aanwezig was om de Big Brother Award in ontvangst te nemen. Bart Buis van het Flevoziekenhuis trok op het podium van de Amsterdamse Melkweg het boetekleed aan.

Het Flevoziekenhuis ontving de Big Brother Award vanwege het systeem Appointment dat patiënten in staat stelt om via internet een afspraak te maken bij een specialist. Door een tekortschietende beveiliging was het echter mogelijk om met de naam en geboortedatum van een patiënt diens afspraken te bekijken en te verzetten. Ook konden kwaadwillenden het e-mailadres van een patiënt in het systeem aanpassen.

“We zijn het met u eens”, verklaarde Buis van het Flevoziekenhuis. “De onderbouwing van de prijs deugt. We schamen ons dat we iets te snel zijn geweest.” Hij voegde daar wel aan toe dat het Flevoziekenhuis het eerste ziekenhuis in Europa is met een dergelijk afsprakensysteem. De meeste patiënten zijn bovendien erg te spreken over Appointment. Inmiddels zouden de problemen grotendeels zijn verholpen.

Biometrie

De Big Brother Award voor het slechtste plan ging dit jaar naar het voorstel om biometrische gegevens uit paspoorten centraal op te slaan. De gevolgen kunnen volgens jurylid Bert-Jaap Koops (hoogleraar recht en informatisering) ‘rampzalig’ zijn. “Dit voorstel heeft geen toegevoegde waarde en brengt grote veiligheidsrisico’s met zich mee.”