CDA-senator onderscheiden voor verzet tegen bewaarplicht

Franken ontving de prijs zaterdag tijdens de uitreiking van de Big Brother Awards in de Amsterdamse Melkweg. Het was voor het eerst dat de organisatie van de Big Brother Awards ook een positieve prijs uitreikte. De Winston Award is genoemd naar Winston Smith, de hoofdpersoon uit het boek ‘1984’ van George Orwell.

Juryvoorzitster Karin Spaink herinnerde er bij de uitreiking aan dat Xs4all-oprichter Rop Gonggrijp Franken eind jaren tachtig nog een ‘naïef vertrouwen in de rechtsstaat’ verweet. Franken was de architect van de Wet Computercriminaliteit.

Afgelopen jaar viel Franken op door zijn verzet tegen de bewaarplicht. “Daarbij heeft hij minister Donner herhaaldelijk op fouten weten te betrappen. Franken is heel secuur, heel grondig”, aldus Spaink.

Franken wees er tijdens zijn dankwoord op dat de strijd over de bewaarplicht nog niet voorbij is. “De bewaarplicht is een slecht voorstel, maar we zijn er nog niet. We moeten ervoor zorgen dat er geen toeters en bellen aan worden gehangen.”

Hoewel Franken toegaf dat hij nog altijd een ‘naïef vertrouwen in de rechtsstaat’ heeft, waarschuwde hij wel voor een ‘slippery slope’, waarbij burgerrechten onder druk staan. “Fundamentele rechten worden stap voor stap onder het mom van veiligheid en terrorismebestrijding afgebroken.”