Persoonsgegevens panelleden Multiscope online

De e-mailadressen en de bijbehorende inlognamen en wachtwoorden stonden sinds oktober op de site van het onderzoeksbureau Multiscope. Met behulp van deze gegevens was het mogelijk om allerlei persoonlijke informatie (zoals inkomen, postcode, huishoudsituatie en geboortedatum) van de ruim 30.000 panelleden te achterhalen.

Het bestand met adressen stond in een ’testmap’. Bezoekers van de site van Multiscope konden daar niet zondermeer komen. Maar met wat ‘creatief surfen’ was het adres (www.multiscope.nl/test/) eenvoudig te achterhalen. Het bestand was niet met een wachtwoord beveiligd. Volgens John Kivit, directeur van Multiscope, was het testbestand ‘door slordigheid en dommigheid’ op internet blijven staan.

Nadat het e-zine SmallZine er zondag over berichtte heeft Multiscope het bestand van internet gehaald. “We hebben die map direct afgesloten en het panelcentrum ook even op slot gezet”, aldus Kivit. “Vandaag zullen we alle betreffende panelleden per e-mail vragen om hun wachtwoord te veranderen. Het lijkt nu misschien niet zo, maar we hebben de privacy van onze panelleden heel hoog in het vaandel staan.”