Overwinning tegenstanders softwarepatenten

Wat de tegenstanders van de softwarepatenten in de Tweede Kamer twee weken geleden niet lukte, lukte donderdagavond wel. Een meerderheid van de Kamer stemde voor een motie van het SP-kamerlid Arda Gerkens waarin de regering werd opgeroepen om voorlopig niet in te stemmen met de Europese richtlijn voor softwarepatenten.

De verhoudingen in de Tweede Kamer waren vergelijkbaar met die van twee weken geleden. GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en LPF steunden de motie van Gerkens. CDA, VVD en SGP waren tegen. Bij een hoofdelijke stemming trokken de tegenstanders van de softwarepatenten deze keer aan het langste eind. De motie werd aangenomen met 71 vóór en 69 stemmen tegen.

Door in te stemmen met de motie van Gerkens steekt de Tweede Kamer het Europees Parlement de helpende hand toe. Het Europarlement wil weer van voren af aan beginnen met de behandeling van de richtlijn voor softwarepatenten. Naar verwachting zal het parlement daartoe binnenkort een verzoek indienen bij de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de Europese Unie).

De Europese regeringen leken echter van zins om de plannen van het Europees Parlement te doorkruisen. Zij wilden alsnog met het voorstel voor softwarepatenten instemmen. De motie van Gerkens betekent een streep door de rekening voor de EU-regeringen.

Als het aan de Tweede Kamer ligt, mag de richtlijn voor softwarepatenten voorlopig namelijk niet als hamerstuk op de agenda van een Europese raad voor ministers verschijnen. Als Luxemburg (op dit moment de voorzitter van de Europese Commissie) de richtlijn toch wil agenderen, moet de Nederlandse regering zich daartegen verzetten, zo heeft de Kamer besloten.

“Dit is een belangrijke stap”, zegt Gerkens na afloop van de stemming. “Ook voor het Europees Parlement is dit een opsteker. Het wordt nu moeilijker voor de Europese Commissie om het verzoek van het parlement af te wijzen om de procedure weer opnieuw te beginnen. Ik ben hier erg blij mee.”

Procedureel

Het debat dat aan de stemming in de Tweede Kamer vooraf ging, was donderdagmiddag een herhaling van zetten. Net als twee weken was het vooral een procedureel debat waarbij de inhoud van het voorstel voor Europese softwarepatenten niet aan de orde kwam.

En net als twee weken geleden riep staatssecretaris Karien van Gennip (Economische Zaken, CDA) de Kamer op om een motie van het SP-kamerlid Gerkens niet aan te nemen. Volgens Van Gennip zou aanname van de motie Luxemburg in problemen kunnen brengen. Luxemburg is ‘wijs’ genoeg om het voorstel er niet door te jassen, hield Van Gennip de Kamer voor. “We moeten Luxemburg niet voor maanden aan banden leggen.”

De Tweede Kamer was niet onder de indruk van de argumentatie van Van Gennip. Diverse kamerleden spraken de vrees uit dat Luxemburg het voorstel komende week (op donderdag 17 februari) al op de agenda zou willen zetten.