Overheid wil cijfers over aftappen niet geven

Op vrijdag diende bij de Amsterdamse bestuursrechter een zaak die Maurice Wessling van de digitale-burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom had aangespannen tegen de Nederlandse overheid.

Wessling begon ruim twee jaar geleden al met een zogeheten WOB-procedure (Wet Openbaarheid van Bestuur) om te achterhalen hoe vaak de Nederlandse politie telefoongesprekken afluistert. “De overheid heeft dat WOB-verzoek tot nu toe getraineerd door te stellen dat die cijfers niet bestaan.”

Volgens Wessling is het voor Justitie echter wel degelijk mogelijk om die cijfers beschikbaar te stellen. “Aan het begin van de jaren negentig stonden die aantallen bijvoorbeeld nog in de begroting van Justitie. En meer recent zijn de cijfers over 1999 via een kamerstuk bekendgemaakt. Toen ging het om tienduizend taps in een jaar. Datzelfde aantal is bij een overleg met Verkeer en Waterstaat over het jaar 1998 genoemd.”

De landsadvocaat Eric Daalder herhaalde ook vrijdag dat de overheid de cijfers niet heeft. Wessling: “Blijkbaar is Justitie er alles aan gelegen om mensen met vragen over aftappen met een kluitje in het riet te sturen. Dat Justitie over 1998 en 1999 wel cijfers kan overleggen, bewijst dat er methodes zijn om die totalen te achterhalen.”

Landsadvocaat Daalder meent dat het ministerie van Justitie de gevraagde informatie alleen met veel moeite zou kunnen achterhalen. En die verplichting heeft Justitie niet, meent hij. “Je zou die aftapbevelen moeten gaan tellen. En de WOB verplicht de overheid niet om gegevens uit een onbegrensde hoeveelheid documenten te destilleren.”

Wessling is hoopvol gestemd over de uitkomst van de zaak. “Ik verwacht een positieve uitspraak. Justitie moet zo’n eenvoudige vraag toch gewoon kunnen beantwoorden?”