‘Onderzoek naar Echelon was rookgordijn’

“Feit is dat de Europeanen het onderzoek naar Echelon hebben opgezet om de aandacht af te leiden, terwijl ze zelf hun eigen systeem opzetten”, aldus Maurizio Turco, een Italiaanse ‘radicale’ afgevaardigde van de lijst Bonino, tijdens de laatste vergadering van de commissie die onderzoek doet naar Echelon.Turco kreeg bijval van de Duitse Europarlementariër Ilka Schröder, lid van de Groenen, zo meldt Wired News. Volgens Schröder komt de privacy van Europese burgers steeds meer onder druk te staan. Zij denkt dat Europese afluisterprogramma’s daarbij een grotere bedreiging vormen dan het Angelsaksische Echelon.

De beschuldigingen van Turco en Schröder komen niet uit de lucht vallen. Uit een uitgelekte opzet van het rapport van de onderzoekscommissie van het Europees Parlement bleek al eerder dat de onderzoekscommissie vindt dat een Europese pendant van Echelon ‘nauwkeurig moet worden overwogen’. Volgens sommigen zou dat ook de terughoudende toon van het rapport verklaren. Zo schreef internetjournaliste Marie-José Klaver in een column op Security.nl: “Al met al is het voorlopige rapport van de Echelon-commissie opvallend mild en terughoudend. Zou dat zijn omdat de Europese Unie eigenlijk zelf ook wel zo’n grootschalig afluisternetwerk wil?”

Onzinnig

Elly Plooij, vice-voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar het bestaan en de omvang van Echelon, wijst de kritiek van Turco van de hand. “Het is onzinnig om te denken dat het Europees Parlement zich zou lenen voor het verhullen van een Europees afluistersysteem.”Plooij: “Het is onze taak om er op toe te zien dat de privacy van burgers in de Europese Unie niet geschonden wordt. Maar dat betekent niet dat we per se tegen inlichtingendiensten zijn. Die zijn hard nodig voor de bescherming van de staatsveiligheid en de bestrijding van terrorisme.””Waar wij ons tegen verzetten is dat Echelon mogelijk gebruikt wordt om burgers, organisaties en bedrijven af te luisteren die geen enkel gevaar voor de Verenigde Staten vormen. Afluisternetwerken zouden niet gebruikt mogen worden voor bedrijfsspionage en dergelijke”, aldus de VVD-Europarlementariër.

Dwarsligger

Plooij beschrijft Turco als iemand ‘die al vanaf het begin heeft dwarsgelegen’. “Hij is het niet eens met de gang van zaken en kan het maar niet laten om de boel te traineren.” De voorzitter van de onderzoekscommissie naar Echelon, Carlos Coulho, laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. “Het lijkt erop dat hij probeert te scoren in de Italiaanse media. Als ik zulke boude uitspraken doe kan ik ook het nieuws halen, maar dat doe ik niet”, aldus Coulho tegenover Wired News.De stemmingen over Echelon – onder meer over een formeel protest aan het adres van de Verenigde Staten – zijn uitgesteld tot 3 juli.