Nog dit jaar punt-nl domein voor particulier

Dat zegt directeur Bart Boswinkel van de Stichting Internet Domein Registratie (SIDN), de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de domeinnamen die eindigen op ‘.nl’. “We zitten nu in het implementatieproject en de verwachting is dat dat nog zeker dit jaar wordt afgerond. We hebben er geen enkel belang bij om dat nog langer uit te stellen.”

In december hebben de Raad van Deelnemers en het Bestuur van de SIDN unaniem ingestemd met de aanbevelingen van het Projectteam Domeindebat. Het Projectteam adviseerde onder meer om particulieren en buitenlanders dezelfde rechten te geven bij het toekennen van een punt-nl domein als Nederlandse bedrijven en organisaties.

Tot nu toe is het registreren van een Nederlandse domeinnaam (bijvoorbeeld jandevries.nl) voorbehouden aan bedrijven en organisaties. Particulieren moesten genoegen nemen met een zogeheten persoonsdomeinnaam met drie cijfers erin (jandevries.327.nl).

Daarnaast zal de SIDN op advies van het Projectteam een nieuw arbitrage-instituut in het leven roepen. Dat instituut moet optreden bij geschillen over domeinnamen. Hierdoor kan de gang naar de rechter vermeden worden. Bovendien zou een dergelijk arbitrage-instituut effectiever zijn bij de bestrijding van domeinkaping.

Er wordt al jaren gediscussieerd over de Nederlandse domeinnamen. Dat maakt het des te opmerkelijker dat het advies van het Projectteam Domeindebat unaniem is overgenomen door alle providers die in de Raad van Deelnemers zijn vertegenwoordigd.

Boswinkel is echter niet verbaasd. “Er heeft brede consultatie plaatsgevonden. Omdat het Projectteam daarbij heel zorgvuldig te werk is gegaan, zijn er ook breed gedragen aanbevelingen uit komen rollen. Je moet dan wel van goeden huize komen om daar tegenin te gaan.”