NLIP juicht wetsvoorstel cybercrime toe

Volgens de NLIP hebben internetaanbieders steeds vaker te maken met veiligheidsincidenten. “De NLIP juicht dit wetsvoorstel toe omdat zij het belangrijk vindt dat deze veiligheidsincidenten worden aangepakt”, aldus de organisatie in een verklaring.

Volgens de branchevereniging voor providers bevordert het kabinet met het wetsvoorstel een ‘meer weloverwogen afweging tussen privacybelangen en opsporingsbelangen’. “Zo wordt de procedure zwaarder ingezet naarmate meer en meer gevoelige informatie wordt gevraagd.”

De plannen van Donner leidden vorige week tot forse kritiek. Zo hekelde de digitale-burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom de ruime definitie van de begrippen ‘hacken’ en ‘cracken’. Volgens het nieuwe wetsvoorstel kan er zelfs sprake zijn van hacking als er geen enkele beveiliging wordt omzeild.

Ook XS4ALL, een van de leden van de NLIP, liet zich uiterst kritisch uit over de plannen van Donner. “De deskundigheid van het huidige opsporingsapparaat is belabberd. Het kennisniveau en de ruimere bevoegdheden zijn niet met elkaar in lijn”, aldus directeur Doke Pelleboer vorige week.

De NLIP vreest dat providers door de verruiming van de bevoegdheden meer tijd kwijt zullen zijn met de verzoeken van Justitie. “Er zal zorgvuldig met de toegekende bevoegdheden moeten worden omgegaan.”

Ook plaatst de NLIP vraagtekens bij de strafbaarheid van spam. “Dit is slechts strafbaar als het ernstige hinder veroorzaakt voor de computergebruiker. De vraag is echter wat onder ernstige hinder moet worden verstaan.”