Nederlanders in het buitenland kunnen in 2007 online stemmen

Het gaat om de Tweede-Kamerverkiezingen die op 16 mei 2007 zullen plaatsvinden. Het experiment kost 2 miljoen euro, zo heeft minister Alexander Pechtold (bestuurlijke vernieuwing) de Tweede Kamer per brief laten weten.

Het is niet voor het eerst dat Nederlanders in het buitenland via internet kunnen stemmen. Ook bij de Europese verkiezingen van juni 2004 was er al een experiment met internetstemmen.

Volgens Pechtold heeft internetstemmen voor Nederlanders in den vreemde ‘een duidelijke meerwaarde’. Na het experiment in 2004 gaven kiezers aan dat zij de volgende keer weer via internet wilden stemmen. Het stemmen per brief blijft overigens gewoon mogelijk.

Misbruik

De nieuwe proef verschilt volgens Pechtold van het experiment uit 2004. Zo zal deze keer vrijwel het gehele stemproces via elektronische weg verlopen. De registratie van kiezers en het toesturen van stembescheiden zal via internet verlopen, terwijl bij het vorige experiment alleen het uitbrengen van de stem zelf via internet of telefoon verliep.

Vanwege de veiligheid zal wel een klein deel van de voor het stemmen benodigde informatie via de gewone post verstuurd worden. “Op deze manier wordt het risico op misbruik aanzienlijk verkleind”, verwacht Pechtold.

Ook wordt de periode dat Nederlanders in het buitenland hun stem via internet kunnen uitbrengen, verkort van tien naar vijf dagen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schakelt een externe instantie in die de betrouwbaarheid van de stemming moet beoordelen.

Family voting

Pechtold hoopt dat er na het experiment in 2007 een discussie komt over de wenselijkheid van internetstemmen in Nederland. “Daarin spelen voor mij de vragen hoe om te gaan met de problematiek van ‘family voting’ en of het niet beter is de Nederlandse burgers uit te nodigen mee te doen aan een zichtbare democratie, tot uiting komend in de gang naar het stemlokaal.”

Critici van internetstemmen wijzen op het gevaar dat familieleden druk uitoefenen op elkaar om op een bepaalde partij te stemmen. Zo schreef Maurice Wessling van Bits of Freedom in 2003: “Wanneer de leden van een gezin thuis één computer gebruiken om te stemmen is de kans klein dat er sprake is van een geheime stemming. Sociale controle en zelfs beïnvloeding zijn in die situatie een groter probleem dan in het stemhokje.”