Minister Donner: auteursrecht stimuleert creativiteit

Dat zei minister Piet Hein Donner maandagmiddag in een toespraak tot de jaarvergadering van de Buma/Stemra, de auteursrechtenorganisaties van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers.

De relatie tussen de Buma/Stemra en de familie Donner gaat al een tijdje terug, zo bleek tijdens de bijeenkomst die de titel ‘Auteursrecht in beweging’ had meegekregen. In de jaren dertig van de vorige eeuw was het de opa van Piet Hein Donner – destijds ook minister van Justitie – geweest die de Buma had aangewezen als organisatie die moest toezien op de naleving van de auteursrechten van componisten en tekstdichters.

Kleinzoon Donner wees tijdens zijn toespraak op het belang van de auteursrechtensector, die volgens hem goed is voor 350.000 arbeidsplaatsen en 5 procent van het bruto nationaal product.

Beveiliging

De bewindsman verhaalde van zijn inspanningen van de afgelopen jaren om de muziekindustrie te helpen zijn intellectueel eigendom beter te beschermen. “De auteursrechtenwetgeving is geactualiseerd. Het omzeilen van een beveiliging (een kopieerbeveiliging op een cd bijvoorbeeld, MR) is een onrechtmatige daad, evenals het faciliteren daarvan.”

Consumentenorganisaties en wetenschappers hebben fel geprotesteerd tegen deze wetsbepalingen. Volgens hen betekent een verbod op het omzeilen van een beveiliging een inperking van de rechten van consumenten en een belemmering voor wetenschappelijk onderzoek.

Door cd-beveiligingen kunnen consumenten bijvoorbeeld geen kopie meer maken voor eigen gebruik. Ook kunnen sommige beveiligde cd’s niet in alle apparaten worden afgespeeld. Wetenschappers en beveiligingsexperts vrezen dat zij door de wetgeving niet langer ongestoord onderzoek kunnen doen naar beveiliging en versleuteling.

Tijdens het kamerdebat over de nieuwe wetgeving, in februari vorig jaar, toonde Donner zich echter weinig gevoelig voor dergelijke argumenten. De mogelijkheid om een kopie voor eigen gebruik te maken is volgens Donner geen recht. “Een privékopie hoeft niet mogelijk te zijn. Deze wet geeft de gebruiker niet het recht om te kopiëren”, aldus Donner destijds.

Grootschalig fenomeen

Inbreuk op het intellectueel eigendom is volgens Donner een ‘grootschalig fenomeen’. “Vorig jaar heeft de douane 5,5 miljoen illegale cd’s en dvd’s onderschept, tien keer zoveel als in 2003.”

“Het intellectueel eigendom is vaak weinig tastbaar”, stelde Donner. “Als iemand zonder te betalen een dvd-brander meeneemt uit de winkel, wordt dat algemeen herkend als diefstal, maar als diezelfde persoon met een dvd-brander een cd’tje kopieert, wordt daar veel minder bezwaar tegen gemaakt.”

Het is een boodschap die de aanwezige muziekauteurs, muziekuitgevers en vertegenwoordigers uit de muziekbranche als muziek in de oren moet hebben geklonken. De oproep van Donner aan de auteursrechtenorganisaties om één gemeenschappelijk digitaal loket op te richten, werd eveneens omarmd door directievoorzitter Cees Vervoord van de Buma/Stemra. Op deze internetpagina zouden bedrijven kunnen nagaan hoeveel geld ze per jaar kwijt zijn aan bijvoorbeeld audiovisuele rechten.