OPTA legt boete op aan spammer Trendywheel

In totaal ontving de OPTA in juli vorig jaar 58 klachten over de spamrun, zo schrijft de telecomwaakhond in het boetebesluit. Dat aantal noemt de OPTA ‘niet bijzonder omvangrijk’ in vergelijking met de klachten over andere spamruns.

Spamvrij, een site met een overzicht van Nederlandstalige spams, spreekt van een ‘forse spamrun’. Spamvrij ontving 240 klachten over de spamrun van Trendywheel.

De spammer, wiens naam de OPTA niet bekendmaakt, moet tweeduizend euro betalen. Daarmee valt de boete een stuk lager uit dan de spamboetes die de OPTA eind 2004 oplegde. De destijds beboete spammers moesten tussen de 20.000 en 42.500 euro betalen.

Alphamega Hosting

De spammer heeft in een gesprek met medewerkers van de OPTA toegegeven dat hij verantwoordelijk is geweest voor de spamrun van Trendywheel. Hij heeft geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om zich tegen de bevindingen van de OPTA te verweren.

De spamrun leidde onder meer tot problemen bij hostingprovider Alphamega Hosting, waar de site van Trendywheel was ondergebracht. “Alphamega Hosting heeft dertien manuren moeten besteden aan het oplossen van technische problemen als gevolg van de verzending van de e-mailberichten van Trendywheel”, stelt de OPTA. Andere klanten van Alphamega Hosting ontvingen hun mail door de spamrun van Trendywheel met een dag vertraging.

Interessant is dat de beboete spammer volgens de OPTA geen profijt heeft gehad van de spamrun. In de berichten riep hij de ontvangers op om wieldoppen van Trendywheel aan te schaffen.