Lot softwarepatent in handen nieuw parlement

Begin volgende week buigen de Europese ministers zich over een voorstel om softwarepatenten toe te staan. Dat is tegen de zin van het Europees Parlement.

In september stemde het parlement tegen plannen van de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de Europese Unie) om softwarepatenten toe te staan. De vakministers uit de 25 Europese lidstaten (de zogeheten raad van ministers) die ook bij de besluitvorming zijn betrokken, dreigen echter een voorstel aan te nemen waardoor softwarepatenten toch worden toegestaan.

“Het is erg onprettig dat de raad van ministers geen rekening houdt met de amendementen van het Europees Parlement”, zegt de Nederlandse europarlementariër Johanna Boogerd (D66). “De ambtenaren die het voorstel hebben samengesteld, hebben de plannen van de Europese Commissie voor softwarepatenten eerder aangescherpt dan afgezwakt.”

Boogerd probeert de minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst (eveneens van D66) er van te overtuigen om niet akkoord te gaan met de plannen voor softwarepatenten. Op dit moment is de Nederlandse regering nog één van de voorstanders van softwarepatenten. “Ik heb Brinkhorst een brief gestuurd. Daar heb ik nog geen antwoord op gehad”, zegt Boogerd. “Ook heeft de Tweede-Kamerfractie van D66 vragen gesteld aan Brinkhorst.”

Portefeuilles

Als de raad van ministers een besluit neemt over de softwarepatenten, komt dat voorstel weer terug bij het Europarlement voor de zogeheten ’tweede lezing’. Daarbij buigt het parlement zich opnieuw over de voorstellen.

Omdat er in juni verkiezingen plaatsvinden voor het Europees Parlement, verandert de samenstelling van de volksvertegenwoordiging binnenkort. Boogerd vreest dat het daardoor moeilijk kan worden om opnieuw een meerderheid tegen het plan voor de softwarepatenten te laten stemmen.

“Vlak na de verkiezingen worden de portefeuilles opnieuw verdeeld en voor je het weet let niemand op en komt het voorstel van de raad zonder problemen door het parlement”, zegt Boogerd.

Lobby

“Ook is er inmiddels een zware lobby op gang gekomen van de voorstanders van softwarepatenten”, aldus Boogerd. Met name grote bedrijven dringen aan op de mogelijkheid om een octrooi aan te vragen op software.

In tegenstelling tot de tegenstanders van de softwarepatenten, zijn de voorstanders goed georganiseerd. “De tegenstanders zijn vaak individuen die zich opwinden en e-mails sturen. Ze gaan daarbij niet altijd even diplomatiek te werk. Sommige Europarlementariërs ergeren zich daaraan”, aldus Boogerd.