Kamer: Donner mag niet instemmen met bewaarplicht

De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag een motie van die strekking van het GroenLinks-kamerlid Kees Vendrik aangenomen. Een andere motie van Vendrik, waarin Donner werd opgeroepen om zich te verzetten tegen verdere Europese onderhandelingen over de bewaarplicht, haalde geen meerderheid.

Donderdag vindt in Luxemburg de zogeheten JBZ-raad plaats, een overleg van de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Tijdens de bijeenkomst staan onder meer de plannen voor een zogeheten bewaarplicht verkeersgegevens op de agenda.

Verkeersgegevens zijn bijvoorbeeld de telefoonnummers die iemand belt, de plaatsgegevens van de eigenaar van een mobiele telefoon, de adressen waarnaar iemand mailt of de url’s van de webpagina’s die iemand bezoekt.

De Europese Justitie-ministers willen dat telecom- en internetaanbieders verplichten om dergelijke gegevens van al hun klanten te bewaren. De beschikbaarheid van de verkeersgegevens zou helpen bij het bestrijden van terrorisme en criminaliteit.

Providers, consumenten- en privacyorganisaties voelen niets voor de plannen. De tegenstanders van de bewaarplicht vrezen voor een inbreuk op de privacy van alle Europese burgers en voor enorme kosten voor de internetaanbieders.