Justitie: Startpagina en Startkabel moeten stoppen met goklinks

Startpagina en Startkabel zijn niet de enige partijen die een verzoek hebben ontvangen van Justitie. Diverse goksites ontvingen een brief met precies dezelfde inhoud.

“Aangezien het aanbieden van kansspelen via internet zonder vergunning, dan wel het bevorderen daarvan, op grond van de Wet op de kansspelen verboden is, dring ik er bij u op aan om uw handelen onmiddellijk te staken en gestaakt te houden”, staat er in de brief die Justitie naar de makers van kansspelsites stuurt.

“Het is een heel algemene brief met een hoop dreigende taal”, zegt Bert Wiggers van Startpagina. Justitie vermeldt in de brief niet welke dochterpagina in overtreding zou zijn. Ook in de brief aan Startkabel ontbrak die informatie. “Ik heb gebeld met Justitie en het bleek om gokken.startkabel.nl te gaan”, vertelt Léon Zelissen van Startkabel.

Startkabel heeft besloten om de betreffende pagina voorlopig offline te halen. “Dat blijft zo tot de beheerder van de betreffende pagina de zaken op orde heeft”, zegt Zelissen. “We zullen ook onze advocaat er naar laten kijken. Kun je een link verbieden en waar leg je dan de grens?”

Schromelijk overdreven

Startpagina is verbaasd over de dreigende taal van Justitie. Wiggers: “Een paar jaar geleden ben ik tot twee keer toe op het ministerie geweest bij dezelfde meneer Remme die nu die brief heeft gestuurd. Hij vond toen dat mijn signalering dat het aantal buitenlandse aanbieders van gokspelen hand over hand toenam, schromelijk overdreven was.”

Wiggers wijst er op dat het overheidsbeleid om de Nederlandse gokmarkt af te schermen van concurrentie uit het buitenland en van internet behoorlijk onder druk staat. Zo gaf de Europese Commissie Nederland er onlangs flink van langs vanwege de obstakels die de overheid opwerpt voor aanbieders van kansspelen. De Commissie dringt er bij Nederland op aan om buitenlandse gokaanbieders meer kans te geven op internet.

Strafrechtelijk

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de sites die niet ingaan op het verzoek van Justitie om hun gokdiensten te staken of hun links te verwijderen. In de brief staat een datum vermeld waarop de aangeschreven sites hun gokactiviteiten volgens Justitie zouden moeten staken.

“Ik ga er van uit dat u voor [datum] uw handelen staakt en gestaakt houdt en mij daarvan op de hoogte stelt. Indien dit handelen gecontinueerd wordt, dan kan zo nodig strafrechtelijk worden opgetreden”, staat er in de brief van Justitie.

“Deze aanpak richt zich op het aanpakken van zowel aanbieders van kansspelen als tussenpersonen”, aldus de brief. “Kernelementen van de aanpak zijn dat aanbieders en ‘hostingproviders’ schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het feit dat zij in strijd handelen met de Wet op de kansspelen en op de eventuele consequenties daarvan.”

Handhavingsbeleid

Het ministerie van Justitie wil weinig kwijt over het offensief tegen de goksites en de pagina’s met goklinks. Woordvoerster Dorothée van Kempen wil wel bevestigen dat Justitie brieven verstuurt.

Hoeveel en welke sites Justitie aanschrijft, wil ze echter niet zeggen. “We gaan niet in op de details van het handhavingsbeleid. Dat doet het openbaar ministerie ook niet”, zegt ze. Volgens een doorgaans goed geïnformeerde bron zou Justitie 65 brieven hebben verstuurd aan casinoportals.

In september vorig jaar kondigde minister Piet Hein Donner (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer al aan dat hij illegale goksites en tussenpersonen wil aanpakken op basis van bestuursrecht, fiscaal recht, civiel recht en strafrecht.