Bits of Freedom lijdt verlies in 2005

Dat blijkt uit het jaarverslag (pdf) van de organisatie. In 2004 kon Bits of Freedom (BoF) nog een bescheiden winst van 6.460 euro presenteren. De organisatie wijt het verlies voornamelijk aan een vertraging in de uitbetaling van consultancy-werkzaamheden.

Consultancy-opdrachten (onder meer voor Xs4all) vormden in 2005 de belangrijkste inkomstenbron voor BoF. Daarnaast krijgt de organisatie geld van abonnees van Xs4all. Abonnees van de provider kunnen automatisch één euro per jaar laten overmaken naar BoF.

Ook de stichtingen NLnet en Internet4all fourneren flinke bedragen aan BoF. Individuele donateurs waren vorig jaar goed voor een slordige 10.000 euro (oftewel 10 procent van de totale inkomsten van BoF).

De financiële situatie van BoF is van oudsher precair. In 2003 zamelde de organisatie geld in onder het motto ‘Help Bits of Freedom de winter door’. Inmiddels lijkt de financiële basis van de organisatie versterkt.

Zo kon BoF het zich in 2005 permitteren om af te zien van een toegezegde donatie van 45.000 euro van Xs4all-oprichter Felipe Rodriquez. Deze donatie is doorgeschoven naar dit jaar. Ook aan diverse andere sponsors besloot BoF in 2005 geen donatie te vragen. “Door het wegvallen van de donatiebelasting per 1 januari 2006 is het veel gunstiger voor BoF om pas dit jaar om donaties te vragen”, legt de organisatie in het jaarverslag uit.