Honderdste Nederlandstalige boek gratis online

Project Gutenberg is één van de oudste initiatieven op internet. Het doel is om zoveel mogelijk literatuur elektronisch toegankelijk te maken. Het gaat daarbij voornamelijk om boeken waarop geen auteursrecht meer rust.

Wereldwijd staan er inmiddels dertienduizend teksten online. In Nederland werd vorige week de honderdste tekst toegevoegd: ‘Elsje’, een meisjesboek van A.C. Kuiper.

Sinds vorige week rust er geen auteursrecht meer op het werk van Kuiper. Het auteursrecht blijft in Nederland tot zeventig jaar na de dood van een schrijver van kracht. Het is niet voor het eerst dat de boeken van Kuiper tot het ‘publieke domein’ gaan behoren: tot 1995 verviel het auteursrecht nog na vijftig jaar. Tussen 1985 en 1995 was het werk van Kuiper dus ook al vrij van auteursrechten.

Branko Collin, die is betrokken bij het Gutenberg Project, betreurt het dat de duur van het auteursrecht in 1995 is verlengd. Hij wijst erop dat geen enkele uitgever de afgelopen twintig jaar de moeite heeft genomen om het boek ‘Elsje‘ van Kuiper te herdrukken. “Maar het publiek heeft tot vandaag moeten wachten voordat wij het opnieuw mogen uitgeven.”

Op de Nederlandse afdeling van Project Gutenberg zijn verder onder meer ‘Max Havelaar’ van Multatuli, ‘De Kleine Johannes’ van Frederik van Eeden en ‘Extaze’ van Louis Couperus te vinden. Ook is het mogelijk om vertalingen van boeken van buitenlandse schrijvers zoals Jules Verne en Oscar Wilde te downloaden.