GroenLinks wil opheldering over data-opslag

Daartoe heeft Europarlementariër Kathalijne Buitenweg vragen gesteld aan de Raad van Ministers. Zij wil weten wat de Europese regeringen van plan zijn.

Vorige week lekte via de site Statewatch een voorstel uit van EU-voorzitter Denemarken om meer zogeheten verkeersgegevens van burgers te verzamelen. Verkeersgegevens zijn bijvoorbeeld de telefoonnummers die iemand belt, de plaatsgegevens van de eigenaar van een gsm-toestel of de adressen van internetpagina’s die iemand bezoekt.

Denemarken ontkent dat het verantwoordelijk is voor het voorstel. Statewatch schrijft nu dat het voorstel is opgesteld door de vorige EU-voorzitter België. België bereidde het voorstel al voor voordat het Europees Parlement een beslissing had genomen over de opslag van verkeersgegevens.

Achterkamertjes

Buitenweg wil nu weten wat er precies aan de hand is. De GroenLinks-Europarlementariër wil onder meer weten of en wanneer de Raad het voorstel heeft besproken.

Ze maakt zich grote zorgen over de plannen die in het voorstel ontvouwd worden. “We hebben het hier over besluiten die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van burgers. Wijzigingen in de wetgeving die privacy regelt, kunnen tot grote onrust leiden.”

Buitenweg hekelt de geheimzinnigheid waarmee het voorstel omgeven is. “Dit soort zaken dient in alle openheid bediscussieerd te worden en niet alleen in de Europese achterkamertjes in Brussel, Straatsburg of Kopenhagen.”