Europarlement kijkt ‘constructief’ naar plan bewaarplicht

Dat staat in een verklaring van de commissie Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europarlement. De plannen van de Europese ministers van Justitie voor een bewaarplicht vallen in minder goede aarde bij het parlement.

De Europarlementariërs vinden dat het voorstel van Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden de privacy van de burgers aantast. Het voorstel zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens.

Volgens het Parlement ontbreekt een juiste verhouding tussen doel en middelen. “Gezien het volume van de te bewaren gegevens, vooral op het gebied van het internet, is het de vraag of een zinvolle interpretatie van de gegevens überhaupt mogelijk is”, stelt het Europarlement in zijn verklaring.

Bovendien zijn de parlementariërs tegen het voorstel van de lidstaten, omdat zij daar niets over te zeggen hebben. Bij het voorstel van de Europese Commissie hebben de parlementariërs wel wat in de melk te brokkelen.