Endemol in actie tegen Da Silva-soundboard

Het soundboard bevatte enkele uitspraken van Charlie da Silva, de voormalige lijfwacht van de vermoorde maffiabaas Klaas Bruinsma. In een interview met Peter R. de Vries verklaarde Da Silva dat Bruinsma een relatie had met Mabel Wisse Smit, de verloofde van Prins Johan Friso.

Voor het soundboard waren enkele klassieke teksten van Da Silva (“Mabel, ken je me nog?”, “Ik jou wel”) uit het interview gebruikt. Dit was tegen de zin van Endemol, de producent van het programma ‘Peter R. de Vries, misdaadverslaggever’.

“Als producent van het televisieprogramma ‘Peter R. de Vries’ is Endemol auteursrechthebbende op het beeld – en geluidsmateriaal uit het programma”, aldus Sander Dekkers, productieleider van ‘Peter R. de Vries , misdaadverslaggever’ in een schrijven aan Back To The Future.

‘Gewoonweg belachelijk’

“Derden mogen slechts met toestemming van Endemol en/of SBS 6 het betreffende televisieprogramma of delen daarvan openbaarmaken en/of verveelvoudigen”, stelt de productieleider. Back To The Future werd daarom vriendelijk doch dringend verzocht om het soundboard te verwijderen. Als hij dat niet zou doen, dan dreigde Endemol naar de rechter te stappen.

Peter de Hart van Back To The Future zegt het soundboard daarop meteen verwijderd te hebben. “Ik heb dat gedaan om problemen te voorkomen. Mijn juridische kennis is niet zo groot.”

De Hart heeft weinig begrip voor de actie van Endemol. “Als ik een kopie maak van een programma, zou ik zeggen: jullie hebben gelijk. Maar in dit geval ging het mij niet om het programma, maar om de heer da Silva en zijn grappige uitspraak van het Nederlands. De actie van Endemol vind ik dan ook gewoonweg belachelijk.”