Emerce krimpt fors in en krijgt ‘nieuwe’ eigenaar

De aandeelhouders van Quote Media, dat 51 procent van de aandelen in Emerce bezit, willen van het blad en de bijbehorende website af. Van den Biggelaar, oprichter van Quote Media (uitgever van onder meer Quote, Elle en Santé), neemt de aandelen nu over. De rest van de aandelen blijft in handen van Oscar Kneppers die het blad in 1998 oprichtte.

Op de site van de uitgever omschrijft Maarten van den Biggelaar zichzelf als ‘een ideeënman die het beste is in opstarten en wegwezen’, maar in het geval van Emerce kan ‘De Big’ maar moeilijk afstand nemen. “We gaan proberen de titel, website en de Industry Day in afgeslankte vorm in leven te houden”, aldus Van den Biggelaar.

“Als je er als een bedrijf naar kijkt, dan heeft Emerce een te grote overhead“, zegt Van den Biggelaar. “De internetmarkt is in elkaar geklapt en daar heeft ook Emerce onder te lijden gehad. Daarom kan het blad beter als onafhankelijk bedrijf verder. Emerce moet leaner and meaner worden.”

Ontzettend treurig

Concreet betekent dit dat een flink deel van de redactie van Emerce moet vertrekken. In ieder geval een vormgever, een eindredacteur, een nieuwsredacteur, een beeldredacteur en een technicus van Emerce raken hun baan kwijt. Van den Biggelaar noemt de reorganisatie ‘ontzettend treurig’, maar onontkoombaar. “De markt voor ict-advertenties is weggevaagd.”

Het voortbestaan van Emerce heeft volgens ingewijden aan een zijden draadje gehangen, al noemt Van den Biggelaar verhalen over een dreigend faillissement ’te dramatisch’. “Zonder geld houdt het natuurlijk altijd op. Maar de ict-markt zal wel weer zal aantrekken.”

Van den Biggelaar heeft goede hoop dat Emerce weer winstgevend kan worden. “Oscar Kneppers is een goede ondernemer en we zijn nu samen bezig om een businessplan te maken waarbij we een aantal nieuwe producten in de markt gaan zetten.”