Chello populair bij Nigeriaanse spammers

Uit een inventarisatie van WebWereld van Nigeriaanse spammailtjes van de afgelopen tweeënhalve maand blijkt dat berichten waarin het woord ‘Netherlands’ voorkomt, in bijna alle gevallen afkomstig zijn van abonnees van Chello/A2000.

Chello heeft geen verklaring voor zijn populariteit bij Nigeriaanse spammers. “Mogelijk heeft het te maken met het gebied waarin we zitten”, aldus woordvoerder Mark Zellenrath. Een bende die vorig jaar werd opgerold, opereerde vanuit Amsterdam.

Hoewel de Amsterdamse rechtbank eind mei zes West-Afrikanen tot gevangenisstraffen tot vierenhalf jaar veroordeelde, lijkt er nog een groot contingent aan Nigeriaanse oplichters in Nederland actief.

Versatel

Een redacteur van WebWereld ontving de laatste tweeënhalve maand 23 verschillende Nigeriaanse oplichtersmailtjes waarin werd gerefereerd aan Nederland (ter vergelijking: in dezelfde periode kwam er welgeteld één oplichtersmailtje uit België binnen). ‘Dubbele berichten’, berichten met dezelfde inhoud die twee of meer keer binnenkwamen, zijn hierbij niet meegeteld.

Op twee mailtjes na waren al deze berichten verstuurd vanaf ip-adressen van Nederlandse providers. In achttien gevallen ging het hierbij om ip-adressen die toebehoren aan Chello/A2000. Ook kwam er een ip-adres van Versatel voor. Vanaf dat adres kwamen binnen vier dagen drie verschillende berichten binnen.

Opmerkelijk genoeg werden alle overige berichten vanaf verschillende ip-adressen verstuurd. Dat kan betekenen dat er verschillende oplichtersbendes aan het werk zijn, maar ook dat Chello de abonnees die de spam versturen, meteen afsluit. Een laatste mogelijkheid is dat de spammers de accounts of machines van Chello-abonnees hebben gehackt en hun mails van daar versturen.

Volgens Zellenrath sluit Chello spammers af. “Het versturen van dergelijke e-mails is in strijd met onze algemene voorwaarden. Bij meldingen sluiten we dergelijke adressen dan ook af.”

Voor het versturen van de e-mails maken de oplichters gebruik van gratis e-mailadressen. Een adres eindigend op `netscape.net’ is met zeventien keer favoriet. In negen van 23 mailtjes wordt een telefoonnummer vermeld. In alle gevallen gaat het om een Nederlands 06-nummer.

Chemicaliën

In negentien van de ontvangen mailtjes wordt de ontvanger verzocht mee te werken aan het doorsluizen van een grote hoeveelheid geld, doorgaans afkomstig van een verdreven Afrikaanse dictator of corrupte ambtenaar.

Het is onverstandig om op dergelijke berichten in te gaan. Geïnteresseerden blijven niet zelden berooid achter. Zo betaalde één van de slachtoffers van de West-Afrikaanse bende die in mei in Amsterdam terecht stond, in totaal 482.000 dollar aan de oplichters.

Het slachtoffer, een Zwitserse professor, gaf de oplichters onder meer geld voor het openen van bankrekeningen en de aanschaf van chemicaliën waarmee dollarbiljetten ‘schoongemaakt’ moesten worden.

US$ 1,000,000,000

Ook e-mails waarin de ontvanger wordt verblijd met het bericht dat hij een geldprijs heeft gewonnen in een loterij, blijven populair. In totaal kregen we vier e-mails van een zogenaamd in Nederland gevestigde loterij.

Het ging daarbij om Macom International Global Lottery (gevestigd op het niet bestaande adres Burdenstraat 21b in Amsterdam), Zap World Agency (kantoorhoudend op het niet bestaande adres Alfonstraat B56-58 in Amstelveen), Dayzer Lottery International (geen adres) en Ivory Lotto (geen adres).

Opvallend aan het bericht van Dayzer Lottery is dat er wordt gesproken over een prijs van `US$ 1,000,000,000 (One Million United States Dollars)’. Behalve met de `caps lock’-toets hebben de oplichters blijkbaar ook problemen met de `0′.