Politie vordert bezoekinformatie website vermoorde activist

“De gegevens zijn overhandigd, en in het belang van het onderzoek wordt door ons ook geen verdere actie, zoals een rechtszaak hiertegen, ondernomen. Op welke manier het onderzoek erbij gebaat is weten wij echter niet”, staat er op de site Louisseveke.nl.

De 41-jarige Sévèke werd op 15 november 2005 vermoord in het centrum van Nijmegen. Sévèke stond bekend als kritisch volger van politie, justitie en inlichtingendiensten. De rechercheurs die onderzoek doen naar de moord, hebben de dader nog niet achterhaald.

Begin deze maand openden familie en vrienden van Sévèke de site Louisseveke.nl ter nagedachtenis aan de vermoorde onderzoeker. Ook besteedt de site ruimschoots aandacht aan het politieonderzoek naar de moord.

Onrechtmatig

Bits of Freedom noemt het verstrekken van de bezoekgegevens ‘onrechtmatig en bijzonder bedreigend voor de informatievrijheid in Nederland’. Justitie heeft volgens de digitale-burgerrechtenorganisatie een onjuist wetsartikel gebruikt om de gegevens op te vragen.

“Als Justitie een verdenking heeft tegen een specifieke persoon, kan de officier van Justitie onder 126n Wetboek van Strafvordering allerlei opgeslagen gegevens vragen over een klant. Dit artikel is echter niet bedoeld om een sleepnet uit te gooien naar alle willekeurige bezoekers van een website”, stelt Bits of Freedom.

Volgens de organisatie had de politie gebruik moeten maken van de nieuwe wet Vorderen Gegevens, die op 1 januari in werking is getreden. Bits of Freedom heeft overigens de nodige kritiek op deze nieuwe wet die zou kunnen leiden tot ‘moreel politietoezicht’. De burgerrechtenorganisatie vreest dat de politie dit opsporingsmiddel vaker zal gaan inzetten.

Zweem van verdenking

Bits of Freedom meent dat er nu ‘een zweem van verdenking ontstaat die louter is gebaseerd op het bezoeken van een website’. De site Louisseveke.nl is door 25.000 mensen bezocht.

Als de politie denkt dat de moordenaar van Sévèke de site heeft bezocht, dan is het bovendien vreemd dat de politie ook de toekomstige bezoekgegevens van de site nog wil hebben, stelt Bits of Freedom.