BoF blijft bezorgd over ‘notice en takedown’

Het was één van de opvallendste acties van Bits of Freedom (BoF) van het afgelopen jaar. Bij tien Nederlandse providers plaatste de organisatie een tekst van Multatuli uit 1871. Vervolgens schreef BoF dezelfde providers aan uit naam van het E.D. Dekkers genootschap met het verzoek om de betreffende pagina te verwijderen.

Hoewel er geen auteursrecht meer rust op de teksten van Multatuli, besloten zeven van de tien aangeschreven providers de pagina’s toch zonder vragen te verwijderen.

“Deze vorm van zelfregulering is slecht voor de burgerrechten”, constateerde Sjoera Nas van BoF woensdag bij de presentatie van het jaarverslag van de digitale-burgerrechtenorganisatie. De meeste providers beschikken volgens BoF over onvoldoende kennis om verstandige besluiten te nemen over dergelijke verzoeken.

“De Europese e-commercerichtlijn dwingt bedrijven om op de stoel van de rechter te gaan zitten en dat brengt grote risico’s met zich mee voor de vrijheid van meningsuiting op internet.”

Over een door de overheid geïnitieerd centraal meldpunt voor klachten op internet maakt BoF zich eveneens zorgen. “Dat is weer het andere uiterste.” BoF vreest dat er bij een dergelijk meldpunt te weinig rekening zal worden gehouden met de belangen van internetgebruikers.

Rfid

Een ander heet hangijzer voor BoF blijft rfid, radio frequency identification. Rfid-chips worden nu vooral gebruikt door bedrijven die in de gaten willen houden waar hun producten zich bevinden. De rfid-chips zenden een signaal uit, dat kan worden opgevangen met speciale scanapparatuur. Bedrijven die zich met rfid bezighouden, beschouwen de technologie als de opvolger van de streepjescode.

Privacygroepen maken zich zorgen over deze nieuwe technologie. Zij vrezen bijvoorbeeld dat rfid bedrijven en overheden in staat stelt om mensen in de gaten te houden. Iemand met een rfid-tag in zijn schoen zou aan de hand daarvan kunnen worden geïdentificeerd.

“De industrie is in hoog tempo bezig met deze nieuwe technologie”, stelt Maurice Wessling van BoF. Des te meer reden om aan de bel te trekken. “Het bekritiseren van dergelijke ontwikkelingen heeft alleen zin in het ontwikkelstadium.”