Aftapverplichting jaagt providers op kosten

Die waarschuwing geeft Hans Leemans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Internetproviders (NLIP). Vanaf april volgend jaar zijn providers zelf verantwoordelijk voor het installeren van de apparatuur waarmee abonnees gevolgd kunnen worden.

Volgens de telecomwet zijn providers al vanaf december 1998 verplicht om hun netwerk aftapbaar te maken. Omdat er geen geschikte aftapmachine gevonden kon worden, hebben internetaanbieders tot nu toe echter steeds uitstel gekregen om zelf apparatuur te installeren.

Als justitie de internetgangen van een verdachte abonnee wil volgen, wordt nu nog gebruik gemaakt van een door het Nationaal Forensisch Instituut ontwikkelde ‘zwarte doos’ die de opsporingsautoriteiten bij de provider komen installeren.

In april 2001 loopt de laatste ontheffing voor de providers af en zullen ze zelf opsporingsapparatuur in hun netwerk moeten ‘hangen’. De kosten die daarmee gemoeid zijn, zijn aanzienlijk: tenminste een half miljoen gulden per provider.

De providers moeten deze kosten zelf opbrengen. Volgens Leemans kan dat voor veel kleine providers de nekslag betekenen. “Een kleine provider is enkele tienduizenden guldens kwijt aan servers en dergelijke. Een investering van een half miljoen voor een aftapapparaat is dan te veel. We vinden dat de overheid de providers tegemoet zou moeten komen met een subsidie. Het opsporen van criminelen in ons aller belang, waarom moeten de providers daar dan alleen voor opdraaien?”

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie dat verantwoordelijk is voor de telecomwet, is het niet meer dan ‘logisch’ dat de providers opdraaien voor de kosten. “Voor andere telecomnetwerken en -diensten gelden precies dezelfde voorwaarden. KPN betaalt ook voor de apparatuur die nodig is voor een telefoontap.”

De internetaanbieders zullen de kosten dus moeten doorberekenen aan hun klanten. Sjoera Nas van Xs4all vindt het ‘nog te vroeg’ om te zeggen of dat betekent dat het abonnementsgeld omhoog zal gaan. “Er is nog veel onduidelijk. Zijn er bijvoorbeeld wel fabrikanten die de benodigde apparatuur kunnen leveren? Wat gaan die apparaten kosten?”

Marque Joosten van de gratis aanbieder Freeler ziet daarentegen geen enkel probleem. “We hebben allang geanticipeerd op de wet. Toen we van start gingen, hebben we meteen ge├»nvesteerd in de benodigde apparatuur. Wij zullen dus geen extra kosten hoeven te maken.”