Parlement: SIDN verwaarloost maatschappelijk belang

De kamerleden scharen zich hiermee achter de kritiek die diverse providers al eerder uitten op het functioneren van de stichting die verantwoordelijk is voor de uitgifte van nl-domeinen.

CDA-kamerlid Joop Wijn is niet te spreken over de werkwijze van de SIDN. “De registratie van domeinnamen is nu al jaren een chaos. De SIDN is te veel op zichzelf gericht. De stichting zou meer verantwoording moeten afleggen tegenover andere partijen, zoals de providers en de gebruikers.” Daarmee verwoordt hij het algemene gevoel dat leeft bij de Tweede-Kamerleden.

De recente liberalisering van de domeinregistratie heeft de situatie volgens hem niet verbeterd. “De zelfregulering, waar ik op zichzelf een voorstander van ben, is gedegradeerd tot zelfderegulering. Er is geen enkele inhoudelijke controle meer op de registratie van domeinnamen. Daardoor kunnen nu namen die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden, zoals heilhitler.nl, geclaimd worden. Ook kunnen domeinkapers ongestoord gemeentenamen opkopen. Daar is het algemeen belang absoluut niet mee gediend.”

Bart Boswinkel, directeur van de SIDN, wijst de kritiek van de hand. “Toen we begonnen met de plannen voor de liberalisering van de domeinregistratie, hebben we al meteen contact gehad met de politiek: zowel met het ministerie van verkeer en waterstaat als met de Tweede Kamer. Toen hebben de kamerleden die nu zoveel kritiek hebben, niks van zich laten horen.”

Volgens Boswinkel bestaat er geen probleem met de registratie van de domeinen van gemeenten. “De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft alle gemeentenamen die nog niet geregistreerd waren, inmiddels geclaimd.”

Boswinkel vindt dat de inhoudelijke controle op domeinnamen geen taak is voor de SIDN. “Wij zijn niet de zedenmeester van Nederland. Als organisaties of individuen een probleem hebben met een domeinnaam, dan kunnen ze altijd een klacht indienen. Die wordt behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie die kan besluiten dat een domein moet worden ingetrokken.”

Het ministerie van verkeer en waterstaat is op dit moment bezig met een evaluatie van de SIDN. De resultaten worden begin volgend jaar verwacht.