XS4ALL moet pagina’s Radikal verwijderen

Dat heeft rechter Orobio de Castro vanochtend bepaald in een tussenvonnis in een rechtszaak die de Duitse Spoorwegen hadden aangespannen tegen XS4ALL. Voldoet XS4ALL niet aan de eis van de rechter, dan volgt een dwangsom van 10.000 euro per dag.

In de twee gewraakte artikelen op de homepage van het Duitse blad Radikal wordt uit de doeken gedaan hoe de seinkasten van Deutsche Bahn kunnen worden gesaboteerd en hoe met behulp van een haakklauw de stroomleiding onklaar kan worden gemaakt.

Volgens de advocaat van de Duitse Spoorwegen, Klaas Bisschop, is de inhoud van de artikelen onrechtmatig. “Er kunnen door de informatie die in de artikelen wordt verstrekt, levensgevaarlijke situaties ontstaan”, zo betoogde hij.

Geen doden of gewonden

Bisschop gaf toe dat er `tot dusverre’ geen doden of gewonden waren gevallen door de verstrekte informatie. “Maar het is volstrekt duidelijk dat het levensgevaarlijk is als je aan de spoorbaan knoeit.” Bovendien zou er al grote (financiële) schade voor Deutsche Bahn zijn ontstaan. “Daarom moet op een zo kort mogelijke termijn halt worden toegeroepen aan de publicatie van de sites.”

Volgens de advocaten van XS4ALL was er echter geen sprake van een spoedeisend belang – een voorwaarde voor een kort geding. De artikelen staan al zeker sinds 1998 op de homepage bij de internetaanbieder.

“Die artikelen staan daar al jaren. Deutsche Bahn wist daarvan of had dat al eerder kunnen constateren. Waarom dan nu met een stalen gezicht stellen dat zij pas sinds kort op de hoogte is van de gewraakte informatie? Deutsche Bahn maakt misbruik van deze procedure”, aldus R. van Leeuwen, advocaat van XS4ALL.

Bisschop bracht daar tegenin dat Deutsche Bahn pas vorige maand op de hoogte was gesteld van de aanwezigheid van de twee artikelen op de homepage bij XS4ALL.

Kinderspel

Volgens XS4ALL is er bovendien geen sprake van dat het publiceren van de artikelen `onmiskenbaar onrechtmatig’ is.

“Vergeleken met het op internet geplaatste terreurhandboek van Al-Quaeda, maar ook vergeleken met vele andere handleidingen die behalve op internet ook in de boekhandel of bibliotheek te krijgen zijn, is de site van Radikal kinderspel”, aldus Van Leeuwen.

“Minister Korthals van Justitie zag geen ruimte om de verspreiding van het terreurhandboek van Al-Quaeda tegen te gaan, omdat dit geen strafbaar feit oplevert, maar ook vanwege de vrijheid van meningsuiting. Als iemand met het gezag van de minister tot een dergelijke conclusie komt, wie is XS4ALL dan om preventief censuur te plegen?”

Apert onrechtmatig

De rechter verwierp de tegenwerpingen van XS4ALL: er is volgens hem wel degelijk sprake van `apert onrechtmatig handelen’. “Daar kan geen twijfel over bestaan”, aldus Orobio de Castro. “Het blokkeren van de twee artikelen is niet in strijd met het recht op vrije meningsuiting.”

Meteen na de uitspraak heeft XS4ALL de gehele homepage van Radikal onbereikbaar gemaakt. “Het is voor ons niet mogelijk om de aparte artikelen te blokkeren”, aldus Sjoera Nas, woordvoerder van XS4ALL.

Of XS4ALL in hoger beroep gaat, weet Nas nog niet. “Dat is afhankelijk van de motivering van de rechter. Het oordeel van de rechter kwam voor ons als een koude douche.”

Via de `cache’-functie van Google zijn de artikelen nog wel altijd te lezen.