XS4ALL en spoorwegen kruisen degens

Internetaanbieder XS4ALL en de Duitse spoorwegen kruisten vrijdagochtend voor het Amsterdamse Hof opnieuw de degens over twee artikelen op de site van het Duitse tijdschrift Radikal.

In de twee gewraakte artikelen op de homepage van het Duitse blad Radikal wordt uit de doeken gedaan hoe de seinkasten van Deutsche Bahn kunnen worden gesaboteerd en hoe met behulp van een haakklauw de stroomleiding onklaar kan worden gemaakt.

Deze informatie is tegen het zere been van Deutsche Bahn. Actievoerders tegen de transporten van kernafval zouden de informatie gebruiken om de spoorwegen te saboteren. In april van dit jaar spande Deutsche Bahn daarom een rechtszaak aan tegen XS4ALL. De eis: verwijdering van de pagina’s en het overdragen van de NAW-gegevens van de verantwoordelijke abonnee.

De Amsterdamse rechtbank stelde Deutsche Bahn in het gelijk. Op 15 april oordeelde rechter Orobio de Castro dat XS4ALL de artikelen onmiddellijk moest verwijderen. Op 25 april gaf hij de provider bovendien opdracht om de persoonsgegevens van de abonnee over te dragen aan Deutsche Bahn.

Levensgevaarlijk

In het hoger beroep vrijdagochtend stond de onrechtmatigheid van de pagina’s eigenlijk nauwelijks meer ter discussie. De advocate van XS4ALL bestreed het beeld dat XS4ALL zich zou opwerpen als verdediger van de artikelen van Radikal. “Alsof XS4ALL vindt dat `het maar moet kunnen’ dat er een gebruiksaanwijzing voor sabotage op internet staat.”

De zaak spitste zich toe op de vraag of van XS4ALL verwacht kan worden dat de provider dergelijke informatie onmiddellijk weghaalt als een advocaat daar om vraagt.

Deutsche Bahn vindt van wel. “De informatie op de site van Radikal was buitengewoon schadelijk. Het is duidelijk dat het vernielen van de eigendommen van Deutsche Bahn tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Als je dat niet begrijpt, is er geen normale discussie meer mogelijk”, aldus Klaas Bisschop, advocaat van Deutsche Bahn.

Procedure

XS4ALL wijst op de procedure voor mogelijk illegale sites die de provider heeft. Klagers moeten daarbij een formulier invullen, waarin ze moeten onderbouwen waarom ze vinden dat de inhoud van een site in strijd met de wet is. Ook vraagt XS4ALL om een vrijwaring, zodat de abonnee de provider niet aansprakelijk kan stellen als informatie ten onrechte wordt weggehaald.

Deutsche Bahn doorliep deze procedure niet, maar stuurde meteen een dagvaarding na het verzoek van XS4ALL om een verdere onderbouwing.

Jeroen Schouten, bedrijfsjurist van XS4ALL: “Als ik bij elke klacht zelf moet gaan uitzoeken of er inderdaad sprake is van een onrechtmatige sites, ga ik op de stoel van de rechter zitten. Een internetaanbieder is geen rechter, maar een doorgeefluik.”

“Met zijn vonnis in het kort geding tegen XS4ALL heeft Orobio de Castro de sluis opengezet tot ongemotiveerde blokkeringsverzoeken aan internetaanbieders”, meent de advocate van XS4ALL.

Broeken

Deutsche Bahn kan zich de problemen van XS4ALL voorstellen. “Maar meneer Schouten heeft de pech dat hij die informatie moet beoordelen”, aldus Bisschop. “Voor hetzelfde geld maak ik een internetpagina met de informatie dat meneer Schouten op de Prinsengracht nummer 400 woont.”

“Dan leg ik uit dat je daar makkelijk via een raampje aan de achterkant naar binnen kunt komen en roep ik mensen op om zijn stereotoren te vernielen en zijn broeken in de gracht te gooien. Tegen zulke informatie moet een provider gewoon onmiddellijk optreden.”

Het Amsterdamse Hof doet op 7 november uitspraak.