Werknemers kunnen klagen over spam

Werknemers die Nederlandse reclame per e-mail ontvangen waar ze niet om hebben gevraagd, kunnen klagen bij de Reclame Code Commissie. “Een klacht daarover wordt in behandeling genomen”, zegt Prisca Ancion, directeur van de Stichting Reclame Code.

Volgens de Code Verspreiding Reclame via E-mail, die is opgesteld door de direct-marketingbranche, mogen adverteerders alleen reclame via e-mail versturen als de ‘geadresseerde daarvoor toestemming heeft gegeven’.

“Een geadresseerde kan ook een werknemer zijn”, verduidelijkt Ancion. Iemand die vindt dat een Nederlands bedrijf de gedragscode heeft overtreden, kan een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Daarmee gaat de gedragscode verder dan het wettelijke spamverbod. Het spamverbod, dat in mei van kracht werd, beschermt alleen consumenten. Bedrijven en werknemers genieten geen bescherming. Een voorstel van de PvdA om ook werknemers tegen spam te beschermen, haalde het door een lobby van de direct-marketingbranche niet.

Poeha

De DDMA, één van de opstellers van de gedragscode, geeft in zijn nieuwsbrief een interpretatie van de code die niet strookt met de uitleg van de Reclame Code Commissie. “Er mag geen e-mailreclame naar de consument worden gestuurd als die daarvoor geen toestemming heeft gegeven”, zo schrijft de DDMA over de gedragsregels.

Ook EMMA-nl, een andere partij die betrokken was bij het opstellen van de gedragscode, gaat er in een persbericht ten onrechte van uit dat alleen consumenten een klacht kunnen indienen bij de Reclame Code Commissie.

Dirk van der Steenhoven van de DDMA wil niet ingaan op de mogelijkheid dat een bedrijf met succes een klacht indient bij de Reclame Code Commissie over een ongevraagde commerciële e-mail. “Daar wil ik niet op vooruitlopen. Maar laat het maar een keer gebeuren. Volgens mij is de code alleen bedoeld voor consumenten.”

Maurice Wessling van de privacyorganisatie Bits of Freedom (BoF) vermoedt dat de opstellers van de gedragscode een blunder hebben gemaakt. “Ze hebben met veel poeha aangekondigd dat de code een verzwaring ten opzichte van de wetgeving zou zijn. Daarbij hebben de opstellers zich waarschijnlijk niet gerealiseerd dat de code inderdaad een stuk verder gaat, omdat ook werknemers een klacht kunnen indienen bij de Reclame Code Commissie.”

De Reclame Code Commissie verwacht niet dat werknemers massaal zullen gaan klagen. “Ik ontvang heel veel spam, maar nooit Nederlandstalige berichten”, aldus Ancion.