Nederland maakt online stemsoftware openbaar

Minister Thom de Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) heeft de broncode beschikbaar gemaakt onder de GNU General Public License (GPL), zo meldt de site van het ‘Programma Open Standaarden en Open Source Software voor de overheid’ (OSOSS). Het Programma OSOSS stimuleert overheidsorganisaties open standaarden toe te passen in hun informatiesystemen en informeert hen over de mogelijkheden van open-sourcesoftware.

De nu openbaar gemaakte broncode betreft het programma dat Nederlanders die in het buitenland wonen, in staat stelde om bij de Europese verkiezingen van 10 juni hun stem via internet uit te brengen. Een slordige vijfduizend Nederlanders in den vreemde hebben van deze mogelijkheid gebruikgemaakt.

Volgens het Programma OSOSS ligt het voor de hand dat de broncode beschikbaar wordt gesteld. “Burgers zelf – of belangenorganisaties – kunnen zo controleren of de software echt datgene doet wat het zou moeten doen.”

De broncode van de software die wordt gebruikt in de stemmachines in de Nederlandse stemlokalen, is nog altijd geheim. De producent van de stemmachines, Nedap, wil de software niet vrijgeven.