Weer rel over rol Adam Curry bij ontwikkeling podcasting

Bij zijn wijzigingen in het podcasting-artikel op Wikipedia heeft Curry de rol van anderen bij de ontwikkeling van podcasting (radio-uitzendingen via internet die luisteraars automatisch kunnen ophalen) kleiner gemaakt. Dat schrijft Rogers Cadenhead op zijn weblog.

Zo verwijderde Curry een zin waarin stond dat Kevin Marks reeds in oktober 2003 een podcasting-script toonde tijdens de BloggerCon-conferentie. Met dit script was het mogelijk om automatisch mp3-bestanden in het Apple-muziekprogramma iTunes te laden.

Tegelijkertijd maakte Curry bij één van zijn wijzigingen op Wikipedia zijn eigen rol groter. De zin “Podcasting was developed, according to Curry in August, 2004” veranderde hij in: “Podcasting was developed thanks to Adam Curry’s original iPodder script and the success it fostered since August, 2004.”

Verontschuldigingen

Op zijn weblog biedt Curry zijn excuses aan. Het was nooit zijn bedoeling, schrijft Curry, om de rol van Kevin Marks bij de ontwikkeling van podcasting te bagatelliseren. “Ik wilde de paragraaf alleen herschrijven. (…) Ik bied mijn verontschuldigingen aan voor de onduidelijkheid.”

De dj en internetondernemer had naar eigen zeggen de nodige moeite om het publicatiesysteem van Wikipedia te doorgronden. “Na ongeveer twintig minuten was ik uitgeput en gaf ik het op.”

In een reactie op het blog van Curry laat Kevin Marks weten dat hij de excuses van Curry accepteert. Ook op zijn weblog toont Marks zich weinig rancuneus. “Het is een menselijke eigenschap om jezelf in een goed daglicht te plaatsen en het is vaak moeilijk om gebeurtenissen die enkele jaren geleden plaatsvonden, precies te herinneren.”

Dave Winer

Het is niet voor het eerst dat Curry ervan wordt beschuldigd dat hij zijn rol bij de ontwikkeling van podcasting overdrijft. In mei van dit jaar schreef Dave Winer dat Curry ten onrechte alle eer voor het uitvinden van podcasting voor zich zou opeisen.

“Hij heeft podcasting niet uitgevonden, hij heeft niet bedacht dat rss een goed transportmiddel zou zijn. En hij heeft niet de eerste iPodder geschreven”, aldus Winer op zijn blog naar aanleiding van een interview met Curry op de site van Wired.

Curry bracht daar tegenin dat hij Winer in een niet-gepubliceerd deel van het artikel op Wired wel degelijk prees voor zijn bijdrage aan podcasting. “Ik heb altijd geschreven over het werk dat je hebt gedaan”, aldus Curry. “Ik ga niet alle journalisten opbellen en zeggen dat ze idioot zijn of een klootzak – zoals jij graag doet. Het is hun verhaal.”

Een maand later legden Curry en Winer hun ruzie bij op Gnomedex 5.0. Toch lijkt het nog niet allemaal koek en ei tussen de twee ‘podfathers’.