Wallage: ‘Half miljard voor overheidsinformatie’

Die aanbeveling doet de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie die vanmorgen haar rapport ‘In dienst van de democratie’ bekendmaakte. Het geld moet onder meer gebruikt worden om meer overheidsdocumenten op internet te zetten en om via ‘digitale discussies’ de betrokkenheid van de burger bij de politiek te vergroten.

“Wordt die inhaalslag niet gemaakt, dan dreigt de overheid een uitgewoond instituut te worden”, zo waarschuwde Jacques Wallage, voorzitter van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie vanochtend bij de overhandiging van zijn rapport aan premier Kok.

De commissie – waarin journalisten, voorlichters, politici en internetdeskundigen zaten – adviseert de overheid om meer overheidsinformatie ‘actief’ openbaar te maken. Het gaat daarbij onder meer om rapporten van ministeries die de minister nog niet heeft gelezen of becommentarieerd.

Ook informatie die volgens de Wet op de Openbaarheid van Bestuur (Wob) beschikbaar moet zijn, zou de overheid op internet moeten zetten, nadat burgers vijf keer een Wob-verzoek hebben ingediend.

Gouden kansen

Daarnaast biedt internet volgens Wallage ‘gouden kansen’ om in dialoog te gaan met de burger. “De samenleving weet meer dan alle ambtenaren in Den Haag bij elkaar. Het is zonde als je van die kennis geen gebruik maakt.”

Geslaagde voorbeelden van ‘interactief bestuur’ kon of wilde Wallage niet noemen. “Dat is onze rol niet. Wij willen vooral vooruitkijken. We stellen onder meer voor om bij de kabinetsformatie enkele onderwerpen aan te wijzen waarover de overheid met de burger in discussie gaat.”

Zo’n digitale discussie heeft echter alleen zin als de overheid bereid is naar de burger te luisteren, meent Wallage. “Alleen onderwerpen waarover nog geen besluit is genomen, lenen zich voor een dergelijke discussie. Als je niets met het antwoord doet, kun je beter ook geen vraag stellen.”

Wisselende resultaten

Premier Kok onderstreepte in een eerste reactie op het rapport dat internet een ‘prachtig middel’ is om in contact te treden met de burger. Hij wees er op dat alle ministeries inmiddels ‘uitgebreid’ op internet zitten. Daarnaast wordt er al ervaring opgedaan met ‘rechtstreekse dialogen met burgers’. “Met wisselende resultaten”, zo voegde de minister-president eraan toe.

Kok waarschuwde voor de hoge kosten die aan de voorstellen van de Commissie-Wallage zijn verbonden. “Bij de uitwerking van het rapport zullen dan ook prioriteiten moeten worden gesteld.”