VVD’er pleit voor Europese internetpolitie

Cherribi stelt Frankrijk ten voorbeeld. “Daar bestaat een overkoepelend orgaan waar burgers terechtkunnen met klachten over internetmisdrijven. In Nederland word je bij het lokale politiebureau van het kastje naar de muur gestuurd.”

Volgens de VVD’er moet er harder worden opgetreden tegen internetcriminelen. “Internetgebruikers lijden financiĆ«le en emotionele schade door verspreiding van spam, virussen of kinderporno.”

“De romantische fase van internet is voorbij. Als we niet snel optreden, dreigt cybercrime de ondergang te worden van internet”, meent Cherribi. “De belangen zijn te groot.”

Volgens de liberaal moeten er internationale afspraken worden gemaakt over de aanpak van cybercrime. “Uiteindelijk moet de internetpolitie onder auspiciĆ«n van de Verenigde Naties komen. Maar we moeten beginnen in Europa: eerst ons eigen straatje schoonvegen.”

Buitenbeentje

Met zijn pleidooi voor een Europese internetpolitie lijkt Cherribi in te gaan tegen de koers van de rest van zijn partij. De VVD pleit er bij de Europese verkiezingen juist voor om minder taken over te hevelen naar Brussel.

“Ik ben een buitenbeentje binnen de VVD”, geeft Cherribi toe. “Ik ben een Amsterdamse sociaal-liberaal die niets opheeft met de huidige euroscepsis. Het kabinet-Balkenende vind ik ook niets.”

Het is overigens zeer onwaarschijnlijk dat Cherribi, die van 1994 tot 2002 in de Tweede Kamer zat, in het Europees Parlement terecht komt. Hij staat op de tiende plaats op de VVD-kandidatenlijst.