Vreemde vibraties

“De wereld en de mensheid staan op een keerpunt in de evolutie. Uit studies blijkt dat de vibratie van de aarde verandert.” Nee, dit citaat is niet afkomstig van de uit de Bommel-strips bekende schilder Terpen Tijn. Het komt uit een interview met Marcel Messing, auteur van het boek ‘Worden Wij Wakker?’

Messing, die volgens zijn Wikipedia-pagina filosofie, antropologie en vergelijkende godsdienstwetenschap heeft gestudeerd, is ervan overtuigd dat de wereld wordt bestuurd door de afstammelingen van een stel buitenaardse wezens. Via geheime genootschappen (Skull and Bones!), vaccinatieprogramma’s en chemtrails proberen deze snoodaards ons te knechten. De komende jaren gaat het er om spannen. In 2012 zou het wel eens allemaal afgelopen kunnen zijn. Sla er de Maya-kalender maar op na.

Als u de theorietjes van Messing niet helemaal kunt volgen, bent u niet de enige. Messing is één van de vele complotdenkers die op internet een podium hebben gevonden. Prima, elke gek een webstek. Voor Messing is een online podium echter niet genoeg. Zijn aspiraties reiken verder: hij schrijft boeken en houdt presentaties over zijn denkbeelden. Ook goed: zolang ik niet wordt gedwongen er kennis van te nemen, gaat Messing zijn gang maar.

Nazi’s

Waar ik wel een probleem mee heb, is dat een groep privacyvoorvechters die zich hebben verenigd in de organisatie Vrijbit, Messing uitnodigde om op 11 oktober tijdens een protest in Den Haag te komen spreken. Dit protest – Volksopstand 2008 geheten – moest Nederland wakker schudden. Want door maatregelen als de bewaarplicht en het Elektronisch Kinddossier staat onze privacy onder druk.

Messing gebruikte zijn spreektijd om de bekende complotriedel af te draaien, zo blijkt uit een verslag dat Koen Martens op zijn blog schreef: “Mensen worden geïmplanteerd met chips die gedachten manipuleren, nazi’s zijn door het Vaticaan beschermd en maken binnenkort hun comeback, regeringen zijn massaal mensen aan het vergiftigen, UMTS-masten worden gebruikt om ons DNA te manipuleren, en ga zo nog maar even door. En dat allemaal vanwege het buitenaardse complot.”

Wat dat allemaal met privacy te maken heeft, bleef volkomen duister. Het besluit om Messing spreektijd te geven was, kortom, een grote misser. Een beter argument kun je de voorstanders van de bewaarplicht en dergelijke immers niet geven: zie je wel, mensen die opkomen voor privacy, zijn fruitcakes die denken dat Elvis Presley vanuit zijn ruimteschip de aanslagen van 11 september heeft gecoördineerd.

Het was een vergissing die makkelijk had kunnen worden voorkomen. De beoogde voorzitter van Vrijbit, Björn Wijers, had namelijk bezwaar gemaakt tegen de uitnodiging voor de complotdenker. Helaas zonder resultaat: Messing werd toch uitgenodigd en Wijers vertrok bij Vrijbit.

Schoonheidsfoutjes

Vrijbit probeerde de ophef na afloop van het protest te bagatelliseren. Er zou sprake zijn van ‘enige verwarring’ en ‘een paar schoonheidsfoutjes’. Pardon? Als de uitnodiging voor Messing een schoonheidsfoutje was, wat kunnen we dan bij de volgende ‘Volksopstand’ verwachten? Een spreker die zegt dat we de privacyschendingen een halt toe kunnen roepen door Jezus als onze persoonlijke Verlosser te aanvaarden?

In plaats van zich te distantiëren van het geraaskal van Messing, begon Vrijbit bovendien met modder te gooien naar de criticasters. Met name Koen Martens en zijn partij GroenLinks kregen er daarbij van langs. Opmerkelijk genoeg doken er in de discussie ook fragmenten op uit mails die Martens naar het bestuur van Vrijbit had gestuurd. Privacy is een groot goed, maar blijkbaar niet als je de discussie wilt winnen.

De uitnodiging voor Messing, de weinig chique reactie op terechte kritiek: het komt allemaal nogal amateuristisch over. Als je op die manier de strijd tegen inbreuken op de persoonlijke levenssfeer moet voeren, heb je eigenlijk al verloren. En dat is jammer. De maatregelen die ten koste gaan van onze privacy verdienen een betere oppositie.