VNO vreest problemen bij nieuwe spamregels

Minister Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken) is van plan om het Nederlandse spamverbod uit te breiden zodat ook het bedrijfsleven wordt beschermd tegen ongewenste bulkmail. Wel moeten bedrijven die daar prijs op stellen, de mogelijkheid houden om ‘spam’ te ontvangen via een ‘speciaal, onpersoonlijk adres’.

Volgens VNO-NCW, dat zich aanvankelijk tegen een wettelijke spambescherming voor bedrijven verzette, kunnen de nieuwe regels ‘erg nuttig’ zijn. “Als het op deze manier lukt om de klassieke spam – de echte derriederrie – uit de mailboxen van bedrijven te houden, terwijl ongevraagde maar gewenste e-mails er toch doorkomen, dan kan het een aardig systeem worden”, stelt Paul de Graaf van VNO-NCW.

De Graaf vraagt zich echter af of de overheid daadwerkelijk een einde kan maken aan de ‘echte derriederrie’. “Wij kunnen hardnekkige spammers niet pakken, maar het is de vraag of het ministerie van Economische Zaken dat beter kan. Voorlopig geldt: eerst zien, dan geloven.”

Vestigingsklimaat

Helemaal gelukkig met de plannen voor nieuwe antispamregels is De Graaf niet. VNO-NCW was zelf al bezig met een e-mailgedragscode voor het bedrijfsleven. Minister Brinkhorst was echter niet onder de indruk van de gedragscode van VNO-NCW. Volgens de bewindsman kleven er ’te veel bezwaren’ aan het voorstel van VNO-NCW.

De Graaf betreurt het dat de minister niet akkoord is gegaan met de gedragscode. “Een modelgedragscode die voor alle 700.000 Nederlandse bedrijven zou gelden, had ook tot het gewenste resultaat kunnen leiden.”

VNO-NCW vreest dat een uitbreiding van het Nederlandse spamverbod tot praktische problemen kan leiden. In de eerste plaats is het volgens De Graaf lastig dat de nieuwe regels niet voor de hele Europese Unie zullen gelden.

“Communicatie tussen bedrijven beperkt zich al lang niet meer tot de landsgrenzen. Dat kan dus problemen opleveren”, meent De Graaf. Bovendien: “Als de regels hier strenger zijn dan in Frankrijk is dat nooit goed voor het vestigingsklimaat.”

Volgens De Graaf is het dan ook van groot belang dat de nieuwe antispamregels voor heel Europa gaan gelden. “Helaas heeft de Nederlandse regering tijdens het voorzitterschap van de EU geen stappen daartoe ondernomen.”

Onpersoonlijk adres

Ook maakt De Graaf zich zorgen over het voorstel van Brinkhorst dat bedrijven een ‘speciaal, onpersoonlijk adres’ kunnen maken voor het ontvangen van spam. “Bedrijven willen wel de mogelijkheid hebben om daarop ongevraagde, maar gewenste berichten te ontvangen. Op deze manier loop je echter de kans dat op een dergelijk adres ook alle klassieke spam binnenkomt. Daar zit niemand op te wachten.”