Dwangsom voor provider die niet kan aftappen

Dat heeft het Agentschap Telecom, dat toeziet op de naleving van de aftapverplichting, bekendgemaakt. Vijf andere providers hangt ook een dwangsom boven het hoofd. Zij hebben echter nog even de tijd om hun zaakjes op orde te krijgen.

Sinds 15 april 2001 zijn providers verplicht om hun netwerk aftapbaar te maken. Sinds begin dit jaar controleert het Agentschap Telecom of providers aan die verplichting voldoen.

Tot nu toe is het agentschap bij 66 providers langs geweest. Daarvan bleken er 29 aan de wettelijke eisen voldoen. De rest had de zaken (gedeeltelijk) niet op orde. Bij zes providers is een dwangsom opgelegd. Als zij niet binnen een bepaalde tijd maatregelen nemen, moeten ze de dwangsom alsnog betalen.

De meeste grote internetaanbieders hebben hun eigen aftapsystemen. Kleine internetaanbieders sluiten zich vaak aan bij de door de NLIP in het leven geroepen Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP). Internetaanbieders die zijn aangesloten bij de NBIP kunnen de aftapapparatuur met elkaar ‘delen’.