Verplichte bemiddeling vóór arbitrage bij domeintwisten

Dat was één van de conclusies van het laatste Domeinnaamdebat dat woensdagochtend plaatsvond in Den Haag. De SIDN, de organisatie die verantwoordelijk is voor de .nl-domeinen, zal waarschijnlijk gaan zorgdragen voor deze ‘mediation’.

Als de bemiddeling (mediation) mislukt, is de eigenaar van het betwiste domein verplicht om mee te doen aan een vervolgprocedure. Daarbij kunnen de partijen kiezen uit de bestaande arbitrageregeling of voor een administratieve procedure (de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP, geheten).

De UDRP is een geschillenregeling voor domeinnamen die in 1999 is opgesteld door ICANN, de organisatie die wereldwijd belast is met de uitgifte van domeinnamen. Onder meer de DNS.be, de Belgische tegenhanger van de SIDN, maakt gebruik van een systeem dat is gebaseerd op de UDRP.

In België kunnen ook particulieren en overheden gebruikmaken van de procedure. Bij de bestaande Nederlandse arbitrageregeling kunnen alleen merkhouders (lees: bedrijven) gebruikmaken van de regeling. Het is met deze regeling bijvoorbeeld niet mogelijk overdracht van een domeinnaam te eisen vanwege een onrechtmatige daad.

Een ander belangrijke verschil tussen de UDRP en de bestaande arbitrageregeling is dat het onder de UDRP niet mogelijk is om proceskosten te claimen bij de verliezende partij. Bij de bestaande regeling kan dat wel. Dat leidt in sommige gevallen tot flinke kosten. Zo moest het bedrijf JustDesign in november 2004 een schadevergoeding van 7.000 euro betalen vanwege de registratie van het domein E-bay.nl.

Bomen

De huidige arbitrageregeling voor domeinnamen trad drie jaar geleden in werking. De regeling is bedoeld als alternatief voor een gang naar de rechter. Arbitrage zou sneller, transparanter en goedkoper zijn dan een rechtszaak.

Erg populair is de arbitrageregeling tot nu toe echter niet. Sinds de invoering in 2003 hebben de arbiters in negen domeingeschillen uitspraak gedaan. In dezelfde periode behandelden de rechtbanken ruim vijftig domeindisputen. Verreweg de meeste domeinruzies worden buiten de rechter of de arbitrageregeling om opgelost.

Door de invoering van een bemiddelingsprocedure hopen de deelnemers aan het Domeinnaamdebat de drempel te verlagen om een domeinruzie op een simpele en goedkope manier op te lossen.

Tegelijkertijd vrezen enkele deelnemers aan het Domeinnaamdebat dat mensen die een domeintwist hebben, door alle verschillende regelingen straks door de bomen het bos niet meer kunnen zien. “Ik denk dat mijn moeder dit niet meer zou snappen”, verzucht één van de aanwezigen.

Wanneer de nieuwe regeling (voor mediation en invoering van de UDRP) van kracht wordt, is nog niet bekend.