Toegang tot de kabel voor concurrenten kabelaars

Dat is één van de maatregelen voor de kabelsector waarover de OPTA en de Europese Commissie overeenstemming hebben bereikt. De kabelaanbieders moeten daarnaast op de tv-rekening duidelijk vermelden welk deel van de prijs betrekking heeft op het transport van programma’s en welk deel op de inhoud. Kabelaanbieders moeten hun programmapakket ‘ontbundeld’ aanbieden.

De kabelaars waren al onder de oude Telecomwet verplicht om andere partijen toegang te verstrekken tot hun netwerk. De kabelbedrijven hadden echter niet de plicht om dat tegen ‘kostengeoriënteerde tarieven’ te doen. Tot nu toe geven de kabelaanbieders nog geen toegang tot de kabel aan bedrijven als KPN.

Dit betekent dat aan de afname van het pakket niet de verplichting mag worden verbonden andere diensten of voorzieningen tegen betaling af te nemen, zoals bijvoorbeeld internettoegang, digitale televisie of een decoder.

Regulering

De OPTA wil al langer meer grip krijgen op de kabelmarkt. De Europese Commissie was daar tot nu toe echter geen voorstander van. “Ik ben nog niet overtuigd van de noodzaak van regulering”, aldus Eurocommissaris van Mededinging Neelie Kroes vorig jaar tijdens een OPTA-bijeenkomst.

Nu is er dan toch overeenstemming over de te nemen maatregelen, stelt minister Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregelen hebben de nodige voeten in de aarde gehad.

“Dit waren zeker geen eenvoudige gesprekken omdat de Europese Commissie, zoals ik u al eerder berichtte, een andere inschatting maakte dan OPTA ten aanzien van de ontwikkeling van alternatieven voor de kabel”, aldus Brinkhorst in zijn brief.