Tien miljoen euro voor internetproeftuin A’dam

In februari werd de eerste aanzet tot de internetproeftuin Cyburg al gegeven, maar woensdagmiddag moet het echt van start gaan. Dan zal wethouder Mark van der Horst het demonstratiecentrum Cyburg Centrum officieel openen.

Onder de vlag van Cyburg zullen meer dan vijftig deelprojecten voor verschillende wijken worden gestart. Cyburg is in eerste instantie bedoeld voor de bewoners van het stadsdeel Zeeburg (Indische buurt, KNSM-eiland, Java-eiland en Borneo-eiland).

Volgens de gemeente is voor dat stadsdeel gekozen ‘vanwege de goede infrastructuur en juiste representatieve samenstelling van diverse bevolkingsgroepen’.

Leefkwaliteit

Amsterdam hoopt met Cyburg onder meer de ‘leefkwaliteit’ te verbeteren. Buurtbewoners zouden elkaar via internet kunnen leren kennen. “De uitdaging is om de wijze waarop burgers (en groepen burgers) elkaar ‘zoeken en vinden’ via internet te verbeteren”, stelt de gemeente in een persbericht.

“Communities worden niet gemaakt, die ontstaan”, aldus Herman Wagter, directeur van Cyburg. “Wij willen inzicht in dat proces krijgen door proeven te starten waarbij dat contact – het elkaar zoeken en vinden – gestimuleerd wordt.”

Cyburg wil de toegang tot internet verbeteren. “Het is belangrijk dat we de drempels verlagen”, aldus Wagter. “Er zijn bijvoorbeeld veel nog geschikte computers die bij bedrijven vrijkomen. Die gaan wij in goed overleg met leveranciers en bedrijfsleven beschikbaar maken voor bodemprijzen.”

Veiligheid

Ook hoopt de gemeente allerlei ‘politieke aandachtsgebieden’ (zorg, veiligheid, werkgelegenheid, onderwijs en cultuur) via Cyburg te kunnen aanpakken. Zo zouden er ‘microbanenmarkten op wijkniveau’ moeten ontstaan.

Cyburg wil onder meer een discussie over veiligheid entameren. Wagter: “Videobewaking en observatie via internet is bijvoorbeeld zo’n toepassing die burgerveiligheid raakt. De wetgeving over privacy vormt hier een groot obstakel. We zullen niet alleen op dit punt nieuwe proeven initiëren maar ook actief deelnemen aan de dialoog met de wetgever.”

Ten slotte willen de initiatiefnemers van Cyburg de overheidsdiensten verbeteren en het Amsterdamse midden- en kleinbedrijf via Cyburg opstoten in de vaart der volkeren.