‘Stemming softwarepatenten niet meer geldig’

Dat schrijft althans de Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) in een open brief aan premier Balkenende. Door een wijziging van de stemverhoudingen in de Europese ministerraad die op 1 november plaatsvond, is de meerderheid van de stemming van mei verdwenen, zo betoogt de FFII.

“De gekwalificeerde meerderheid van mei 2004 bestaat vandaag niet meer”, aldus de FFII. Volgens de FFII komen de voorstanders van softwarepatenten nu zestien stemmen tekort (pdf) om van een gekwalificeerde meerderheid te kunnen spreken.

Voor een gekwalificeerde meerderheid is volgens de nieuwe stemverhoudingen de steun van Polen nodig. “Uit de reacties van de permanente vertegenwoordigers van Polen bij de EU blijkt echter dat Polen zich nog altijd van stemming onthoudt”, zegt Dieter van Uytvanck van de FFII.

De FFII wil daarom dat Nederland, dat op dit moment voorzitter is van de Europese Unie, een nieuwe stemming op de agenda zet voor de Europese ministerraad voor concurrentiebeleid. Het voorstel voor Europese softwarepatenten staat voor de Europese ministerraad voor concurrentievermogen van 25 november op de agenda.

“De Europese democratie zou ernstig geschaad worden als de stemming van mei 2004 als alibi gebruikt wordt om vandaag een voorstel goed te keuren”, schrijft de FFII in de brief aan Balkenende. “Dat zou funest zijn voor het geloof van de burger in een behoorlijk bestuur en een toestand van rechtsonzekerheid scheppen, met alle mogelijke gevaren van dien.”

Innovatie

De FFII is één van de belangrijkste tegenstanders van de plannen om softwarepatenten in de Europese Unie toe te staan. Volgens de tegenstanders van softwareoctrooien zijn patenten slecht voor de innovatie. Softwarepatenten zouden vooral grote bedrijven bevoordelen. De tegenstanders vrezen voor ‘Amerikaanse toestanden’.

In de Verenigde Staten vragen bedrijven op de meest triviale software-ideeën een octrooi aan, zo luidt de kritiek. Berucht is het ‘one click’-patent van Amazon, waarmee mensen met één muisklik een product kunnen kopen.

Veel grote bedrijven, waaronder Philips, steunen de Europese voorstellen voor softwarepatenten. Softwareoctrooien zijn volgens hen juist goed voor de innovatie. In september dreigde Philips de softwareontwikkeling over te hevelen naar Azië en Amerika als het niet mogelijk wordt om een softwareoctrooi aan te vragen.