Groenen willen herstemming softwarepatenten

In navolging van de Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) pleiten de Groenen daarom voor een debat en een herstemming over het softwarepatentenvoorstel in de Europese ministerraad voor concurrentievermogen.

Op 18 mei stemden de Europese ministers in meerderheid voor een voorstel om Europese softwarepatenten mogelijk te maken. Deze stemming moet nog een keer officieel worden bekrachtigd. Normaalgesproken zou dit een hamerstuk moeten zijn, maar volgens de Groenen verdient het voorstel ‘een zorgvuldigere behandeling’.

Kathalijne Buitenweg, europarlementariër van GroenLinks, wijst op het toegenomen verzet tegen Europese softwarepatenten. “Na de Tweede Kamer zal waarschijnlijk ook de Duitse Bundestag binnenkort voor een motie stemmen die de voorgestelde tekst verwerpt”, weet Buitenweg.

Polen

Ondertussen heeft de Poolse regering zich op 16 november opnieuw tegen het Europese voorstel voor softwarepatenten uitgesproken. “Omdat er talrijke dubbelzinnigheden en tegenspraken in het huidige voorstel staan, kan Polen de tekst zoals die in de Ministerraad van 18 mei 2004 is goedgekeurd niet ondersteunen.”

Polen kan een doorslaggevende rol spelen bij de officiële stemming over de softwarepatenten. Zonder de steun van de Polen is er geen gekwalificeerde meerderheid binnen de Europese ministerraad.

Oorspronkelijk stond de officiële aanname van de richtlijn voor 25 november op de agenda. Het ministerie van Economische Zaken noemt het in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer echter ‘niet waarschijnlijk’ dat het akkoord over de softwarepatenten op die dag formeel zal worden aangenomen.

Economische Zaken wijst onder meer op de problemen die er zouden bestaan met de vertaling van het voorstel. Tegenstanders hebben hun twijfels bij deze officiële reden voor het uitstel. “Online is het voorstel al in allerlei talen te vinden”, stelt Buitenweg. “Misschien hebben ze niet de juiste software geïnstalleerd.”