Spamverbod met instemming begroet

Donderdag nam het Europees Parlement een richtlijn aan die het versturen van spam verbiedt. Bedrijven mogen alleen nog maar commerciële e-mails sturen aan mensen die van tevoren toestemming hebben gegeven.

Wel is er een overgangsregeling voor bedrijven die nu reeds bestanden met e-mailadressen hebben. Die bedrijven hoeven die adressen niet weg te gooien en mogen ze blijven gebruiken voor het versturen van commerciële e-mails.

De Consumentenbond is blij met het bereikte resultaat. “Aan het blind kopen van e-mailadressen en mobiele-telefoonnummers om vervolgens reclame te versturen komt hiermee hopelijk een einde”, schrijft de Consumentenbond in een persbericht.

“Voorwaarde om het probleem écht uit de wereld te helpen is wel dat de handhaving voortvarend te hand wordt genomen. Voorkomen moet worden dat bedrijven zich niets aantrekken van de aangescherpte regelgeving.”

Ook de branchevereniging van internetproviders, de NLIP, is tevreden over het spamverbod. Wel zet de vereniging vraagtekens bij de mogelijkheid die Europese lidstaten nu hebben voor het verzamelen van de zogeheten verkeersgegevens van internetgebruikers. Het kan daarbij onder meer gaan om overzichten van de internetadressen die een abonnee heeft bezocht.

“Dit betekent dat de fundamentele rechten van burgers – die nu nog onverkort gelden – voor nog onduidelijke opsporingsdoelen in de toekomst geschonden kunnen worden”, aldus NLIP-directeur Hans Leemans in een persbericht.

De richtlijn, die het spamverbod regelt, moet uiterlijk volgend jaar zijn omgezet in nationale wetgeving.