Spammer vermeldt Spamvrij.nl in spambericht

Volgens Spamvrij.nl zit een zekere Ronald van der Wal achter de berichten waarin reclame wordt gemaakt voor een cd-rom met tien miljoen Nederlandse e-mailadressen. Volgens Spamvrij.nl is hij sinds juli van dit jaar verantwoordelijk geweest voor zeker dertien spamruns.

Het is voor het eerst dat Van der Wal in zijn spamberichten refereert aan Spamvrij.nl. Daarmee is Van der Wal de tweede spammer in een week tijd die zich laat voorstaan op de vermeldingen van zijn spamberichten op de anti-spamsite. Maandag liet de spammer Patrick de Bruin al op zijn site een button zetten met de tekst ‘Deelnemer Spamvrij.nl’.

Overigens wees Rejo Zenger van Spamvrij.nl er eind oktober in een nieuwsgroepposting al eens op dat De Bruin en Van der Wal allebei betrokken zijn bij de Vereniging van Nederlandse Nationalisten (VNN). De VNN zet zich naar eigen zeggen onder meer in voor ‘de hereniging der Nederlanden’ en de ‘afschaffing van de ons opgedrongen multiculturele samenleving’.

Spamvrij.nl heeft op de spamrun van Van der Wal gereageerd door een bericht op zijn site te zetten dat het niet verantwoordelijk is voor het bericht. “De mail is zonder medeweten of goedkeuring van ons verzonden en wij distantiëren ons dan ook nadrukkelijk van deze mail. (…)We wijzen u erop dat het gebruik van deze cd-rom illegaal is onder de komende Nederlandse wetgeving.”