Spammer AbFab lonkt naar goede doelen

“Help Goede Doelen meer te leren over de mogelijkheden die het medium Internet biedt. De meeste goede doelen hebben nog relatief weinig ervaring met dit medium. Daarom willen we graag weten hoe u denkt dat internet/e-mail kan worden ingezet ten behoeve van Goede Doelen.”

Zo’n 15.000 internetters vonden dit weekend weer een e-mailtje van de bekende Nederlandse spammer AbFab in hun inbox. De ontvanger wordt uitgenodigd om een enquête in te vullen op de site Donatiegedrag.nl. In ruil daarvoor belooft AbFab een euro op de rekening van een goed doel naar keuze te storten.

Wie naar Donatiegedrag.nl surft, wordt onder meer gevraagd of hij wel eens geld geeft aan een goed doel. Vervolgens vraagt AbFab of de geënquêteerde e-mails van goede doelen wil ontvangen.

Milieu

Daarbij legt AbFab de nadruk op de positieve kanten van reclame per e-mail. Zo noemt het bedrijf reclame via e-mail een ‘alternatief’ voor milieubelastende reclame per post. “‘Goede doelen’ trachten bij het werven van donateurs het milieu zo min mogelijk te belasten”, weet AbFab. Bovendien kunnen goede doelen volgens AbFab geld uitsparen door hun reclame in het vervolg via e-mail te verspreiden.

Het lijkt erop dat AbFab de uitkomsten van deze enquête wil gebruiken om goede doelen te interesseren om te adverteren via e-mail. “De enquête is verstuurd om een aantal charitatieve instellingen gedegen te kunnen adiviseren over het gebruik van e-mail marketing als onderdeel van hun marketing strategie”, geeft Juliette Quaedvlieg van AbFab desgevraagd per e-mail toe.

Of goede doelen er verstandig aandoen om op een dergelijke manier reclame te maken, valt te bezien. Bedrijven die in het verleden gebruik maakten van de diensten van AbFab, kwamen vaak van een koude kermis thuis. Zo moest NRC Handelsblad openlijk door het stof kruipen nadat het had geprobeerd nieuwe abonnees te werven met hulp van AbFab. Veel internetters beschouwen de e-mails van AbFab als spam: ongevraagde reclame per e-mail.

Opt-out

AbFab zelf heeft het liever over ‘opt-out direct marketing’. Mensen kunnen zich eenvoudig uit het adressenbestand van AbFab laten verwijderen. “Bij mailings die AbFab verstuurt hoeft men daarvoor maar op een ‘hyperlinkje’ te klikken.”

Tegenstanders van reclame per e-mail ontraden de ontvangers van spam echter om in te gaan op de mogelijkheid om je e-mailadres te laten verwijderen. Een dergelijke reactie betekent voor de spammers immers een bevestiging van het bestaan van het adres.

Het lijkt er overigens op dat AbFab binnenkort weer wat adressen aan zijn bestand kan toevoegen. De online enquête eindigt namelijk met de vraag om de e-mailadressen van vrienden en bekenden door te geven. “Voor iedere ingevulde enquête wordt immers 1 euro gestort op het goede doel van hun keuze.”