Servercrash wordt extreemrechts forum fataal

Bij de servercrash zijn ook de backups van de site ‘onherstelbaar beschadigd’, zo staat in een mededeling die op de site is geplaatst.

De maakster van Polinco, Jennifer Logan, is niet van zins het forum opnieuw in de lucht te brengen, zo blijkt uit de verklaring. Omdat er steeds meer extreemrechtse discussiefora komen, was de deelname aan de discussies op de site al teruggelopen. “We hebben ons doel bereikt, we zijn niet langer de enige dissident.”

Vorig jaar vormde het Polinco-forum nog aanleiding voor Kamervragen. Toenmalig PvdA-kamerlid Peter Rehwinkel informeerde bij Justitie-minister Piet Hein Donner naar de mogelijkheden om Polinco aan te pakken.

Volgens Donner bestonden er geen mogelijkheden om de extreemrechtse discussiesite te sluiten. “De website bevindt zich fysiek in de Verenigde Staten en ook de eigenaar bevindt zich daar.”

Wel liet Donner blijken weinig op te hebben met de mensen die op Polinco berichten plaatsten. De minister omschreef de site als ‘een webforum waar Nederlanders strafbare discriminatoire uitingen doen’.

Ook in de verklaring die nu op Polinco staat, wordt uitgehaald naar minderheden. Zo zou er in Nederland sprake zijn van een ‘waanzinnige jodenverheerlijking’ en een ‘abnormale moslimificering’. “Het is gewoonweg bij de wilde spinnen af dat men niet mag twijfelen aan zaken als de ‘Holocaust’.”