Ruim helft kamerleden beantwoordt e-mail niet

Dat blijkt uit een onderzoek dat WebWereld heeft gehouden onder de honderdvijftig Tweede-Kamerleden. Ze kregen allemaal een e-mail met vragen toegestuurd. Slechts 67 kamerleden gaven antwoord.

Met name de kleine partijen doen het goed bij het beantwoorden van e-mail. Alle leden van de ChristenUnie, SGP en de Groep de Jong stuurden een e-mailbericht terug. Ook D66 deed het goed: vijf van de zeven kamerleden mailden een antwoord. De twee vertegenwoordigers van Leefbaar Nederland stuurden geen e-mail terug.

De Tweede-Kamerleden die de moeite namen om de vragenlijst in te vullen, blijken veel tijd te besteden aan het beantwoorden van hun e-mail. Gemiddeld iets minder dan een uur per dag.

Uitschieters zijn de SP’er Arda Gerkens (drie uur), Leen van Dijke (ChristenUnie, “paar uur”), Harry Smulders (LPF, twee uur), Bert Bakker (D66, “zeker anderhalf à twee uur”) en André Rouvoet (ChristenUnie, anderhalf tot twee uur). Jet Bussemaker van de PvdA geeft als antwoord dat ze ’te veel’ tijd kwijt is aan haar e-mail.

Opmerkelijk veel kamerleden klagen over e-mailacties van belangengroepen en bedrijven die een bepaald onderwerp onder de aandacht willen brengen. “Er zijn belangenclubs, organisaties of privé-personen die je overladen met ongevraagde mail”, aldus Clemens Cornielje (VVD).

Linkse kerk

Ook bedreigingen en scheldpartijen zorgen voor het nodige ongerief. Van de kamerleden die de vragenlijst invulden, zegt 19 procent wel eens per e-mail te zijn bedreigd.

Daarbij moet worden aangetekend dat een aantal kamerleden de vraag over bedreigingen openliet of volstond met ‘geen commentaar’. Ook reageerden ‘zekere slachtoffers’ als Paul Rosenmöller en Ad Melkert (die ten tijde van het onderzoek nog kamerlid was) niet op het e-mailonderzoek.

Met name ‘linkse’ kamerleden worden bedreigd. Bert Bakker (D66) spreekt van ‘e-mails die de toon oproepen dat het hoog tijd wordt dat al die mensen die tot ‘de linkse kerk’ behoren eindelijk eens opstappen’.